ร่วมงานกับเรา Mediaroom

การให้คำปรึกษาของเรา - หนทางประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น

การออกแบบแนวทางห่วงโซ่อุปทานที่กำหนดเองซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าของเราคือทักษะความสามารถหลักของ DACHSER Contract Logistics  ด้วยความช่วยเหลือโดยการนำความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและตลาดมาใช้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถออกแบบรูปแบบของโลจิสติกส์ที่เหมาะสมที่สุดและยั่งยืนสำหรับบริษัทของคุณและนำไปสู่การปฏิบัติงานตามปกติ เป้าหมายของแนวคิดทั้งหมดคือ การปรับปรุงงบดุลด้านโลจิสติกส์ของลูกค้าของเราให้เกิดผลสูงสุด

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์มาจากการไหลของสินค้าที่จัดการอย่างชาญฉลาด

ผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอนตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่การอภิปรายเบื้องต้น การส่งต่อโครงการ ไปจนถึงการดำเนินงานและการปฏิบัติงานตามปกติ ด้วยประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี เหล่าผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนากระบวนการที่มีแบบแผนสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์    

ระบบที่ออกแบบมาในลักษณะเช่นนี้จะช่วยเพิ่มเวลาและบุคคลากรได้มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ใหม่ในธุรกิจหลักของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ โครงสร้างค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินธุรกิจของคุณ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางการเงินสูงสุด ตลอดจนประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพสูง   

สำหรับการพัฒนาโซลูชั่นแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบภาพรวมการไหลของสินค้าในด้านโลจิสติกส์ พวกเขาร่วมงานกับคุณในระหว่างการประมูล ปรับปรุงแนวคิดด้านโลจิสติกส์และกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมของบริษัท ตลอดจนการออกแบบใหม่

ประโยชน์ของการให้คำปรึกษาของเรา

  • การรวบรวมองค์ประกอบที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาอย่างชาญฉลาดซึ่งตรงกับความต้องการด้านโลจิสติกส์ของคุณโดยเฉพาะ   
  • กระบวนการที่ใช้ระบบ IT พร้อมประสิทธิภาพสูงตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก   
  • การจัดการโครงการระดับมืออาชีพ  การจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก