Mediaroom

DACHSER อยากร่วมงานกับคุณ

การจัดการการขนส่งสินค้าทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นผู้นำการค้าโลก ความคืบหน้าของโลกาภิวัฒน์อย่างต่อเนื่องจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่ ระหว่างบริษัทและภาคธุรกิจต่าง ในประเทศและทวีปต่าง อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญในอนาคตในแง่ของการควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าสำหรับลูกค้าของเราโดยใช้ระบบ IT

สรรสร้างอนาคตของโลจิสติกส์ไปพร้อมกันกับเรา!

เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนเหล่านี้ เราจึงมองหาพนักงานที่มีความมุ่งมั่น เชื่อถือได้และมีแนวคิดเป็นสากลที่ต้องการช่วยเราพัฒนาโลกให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานว่าง

ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่กำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเท่ากับโลจิสติกส์ ไม่มีภาคเศรษฐกิจอื่นใดแล้วที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ได้เท่าอุตสาหกรรมนี้ โลกาภิวัฒน์ที่ไม่หยุดยั้งจะต้องการทางเลือกที่เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะจัดการกับการไหลเวียนของสินค้าในโลกได้อย่างน่าเชื่อถือ รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย