ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ActiveReport: เครื่องมือตรวจสอบสำหรับกระบวนการจัดส่ง

ActiveReport จะตรวจสอบกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดด้วยระบบดิจิทัลในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน เครื่องมือการจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Event Management, SCEM) เชิงรุกของเราจะตรวจสอบประวัติการจัดส่งโดยอิสระและรายงานความผิดปกติโดยอัตโนมัติ สามารถดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้งคุณและพนักงานบริการของเราสามารถเข้าถึงรายงานสถานะทั้งหมดได้โดยตรงจากการแปลผลข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงที

ข้อดีของการใช้ ActiveReport

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดส่งและแพ็กเกจ   
  • สามารถส่งข้อมูลได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งเดียวหรือในภาพรวมประจำวัน   
  • การประสานงานและการแก้ปัญหาเฉพาะด้านตามสถานการณ์   
  • รับประกันคุณภาพการจัดส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา   
  • ความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่กระบวนการโลจิสติกส์  การผนวกรวมกับระบบการจัดการการขนส่งที่ชื่อว่า Domino – ทันทีที่ข้อมูลการจัดส่งถูกบันทึกใน Domino ระบบจะแสดงข้อมูลใน ActiveReport โดยอัตโนมัติ
ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย