ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ประทับตรา

DACHSER Far East Ltd.
Regional Head Office Asia Pacific

20th Floor, The Octagon, 
6 Sha Tsui Road, 
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Phone: +852 2796 2111
Fax: +852 2796 2769
dachser.apac-asl@dachser.com
dachser.com.hk

ติดต่อเว็บบรรณาธิการ:
Vernice Chu & Mahboob Ali

ผู้ประกอบการของเว็บไซต์:

DACHSER SE
สำนักงานใหญ่
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

โทรศัพท์: +49 831 5916 0
โทรสาร : +49 831 5916 7777
info@dachser.com
dachser.com

ความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ถือหุ้น:
สำนักงานที่ลงทะเบียน: Kempten, ศาลพาณิชย์ Kempten ทะเบียนการค้าหมายเลข, 12407

คณะกรรมการบริหาร:
Burkhard Eling (ประธาน), Stefan Hohm, Dr. Tobias Burger, Alexander Tonn, Andreas Fritsch, Marc Meier, Wolfgang Reinel.

ประธานคณะกรรมการกำกับ:
Bernhard Simon

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
DE815512007