ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ประทับตรา

DACHSER Far East Ltd.
Regional Head Office Asia Pacific
18/F, 625 King's Road
North Point
Hong Kong

Phone: +852 2796 2111
Fax: +852 2796 2769
dachser.apac-asl@dachser.com
dachser.com.hk

ติดต่อเว็บบรรณาธิการ:
Katrine Cheng
Phone: +852 2751 5452

ผู้ประกอบการของเว็บไซต์:

DACHSER SE
สำนักงานใหญ่
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

โทรศัพท์: +49 831 5916 0
โทรสาร : +49 831 5916 7777
info@dachser.com
dachser.com

 

ความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ถือหุ้น:
สำนักงานที่ลงทะเบียน: Kempten, ศาลพาณิชย์ Kempten ทะเบียนการค้าหมายเลข 12407

คณะกรรมการบริหาร:
Burkhard Eling (ประธาน), Robert Erni, Stefan Hohm, Edoardo Podestà,  Alexander Tonn, Dr. Tobias Burger, Alfred Miller, Wolfgang Reinel.

ประธานคณะกรรมการกำกับ:
Bernhard Simon

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
DE815512007