ร่วมงานกับเรา Mediaroom

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา ("DACHSER") การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [General Data Protection Regulation หรือ GDPR] และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเฉพาะประเทศซึ่งบังคับใช้กับ DACHSER

จุดมุ่งหมายของคำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลนี้คือ การแจ้งให้คุณได้ทราบถึงประเภท ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล นอกจากนั้นเราต้องการจะแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ์ที่คุณพึงมี หากเราต้องการเสนอบริการพิเศษให้กับคุณผ่านเว็บไซต์ของเราหรือช่องทางอื่นก็ตาม และหากกรณีไม่มีกฎหมายรองรับในส่วนนี้สำหรับการประมวลผลข้อมูลซึ่งมีความจำเป็นต้องทำ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้ความหมายของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ได้แก่:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Germany

โทร: +49-831-5916 0
โทรสาร: +49-831-5916-1312
อีเมล: info@dachser.de
เว็บไซต์: www.dachser.de

ชื่อและรายละเอียดข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ DACHSER SE ได้แก่:

DACHSER SE
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูล

ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลต่าง ๆ และเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นไปได้ว่ารายการต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ (1) ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน (2) ระบบปฏิบัติการที่ใช้เพื่อเข้าถึงระบบ (3) อินเทอร์เน็ตไซต์ซึ่งระบบที่เชื่อมต่อเข้ามาใช้ เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไซต์ของเรา (เรียกว่าผู้อ้างถึง) (4) เว็บไซต์ย่อยที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตไซต์ของเราผ่านระบบที่ทำการเข้าถึง (5) วันที่และเวลาที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไซต์ (6) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ที่อยู่ IP) (7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบที่ทำการเข้าถึง และ (8) ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ตอบโต้ยามฉุกเฉินในกรณีที่มีการโจมตีระบบไอทีของเรา

ในการใช้ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่ DACHSER จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ระบุตัวตนของคุณ ไม่มีการจัดทำแฟ้มประวัติบุคคล เหตุผลที่เราต้องการข้อมูลนี้ก็เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะคอยดูแลให้เนื้อหาของเว็บไซต์ทันสมัยเสมอ เราจะได้ใช้งานเนื้อหาเว็บไซต์ของเราและการโฆษณาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ อีกทั้งเพื่อรับประกันการทำงานแบบถาวรของระบบไอทีรวมทั้งเทคโนโลยีของเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถมอบข้อมูลที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายได้ในกรณีเกิดการโจมตีทางไซเบอร์

DACHSER ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่บันทึกไว้โดยปกปิดเจ้าของข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติ ก็เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มระดับการคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยในข้อมูลของบริษัทของเรา เราบันทึกข้อมูลที่ปกปิดเจ้าของข้อมูลไว้ในแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์โดยแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณได้มอบให้กับเรา หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลและแฟ้มบันทึกเป็นการชั่วคราวนี้คือ มาตรา 6 วรรค 1 f) ของระเบียบ GDPR

3. การประมวลผลข้อมูลในครั้งแรกของการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อซึ่งหาได้บนเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านที่อยู่อีเมลซึ่งคุณจะพบได้ในสิ่งพิมพ์ของเรา หากคุณใช้ช่องทางการติดต่อเหล่านี้เพื่อติดต่อกับ DACHSER เราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราโดยอัตโนมัติ รายละเอียดส่วนบุคคลที่ให้กับ DACHSER โดยสมัครใจจะถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อดำเนิน และ/หรือวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อกับคุณ

DACHSER SE จะดำเนินการส่งต่อข้อซักถามและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านเทคนิคภายในกลุ่ม DACHSER ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสาขาประจำประเทศที่บริษัทในเครือของผู้สอบถาม สำหรับการประมวลผลและใช้งาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสาขานี้ ตัวอย่างเช่น คำถามและข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องที่ได้มาผ่านเว็บไซต์สำหรับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (www.dachser.com/ch) ก็จะถูกแลกเปลี่ยนกันไปมาภายในสาขาประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (DACHSER Spedition AG) ในกรณีนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะถูกนำมาแลกเปลี่ยนกับประเทศที่สาม อย่างเช่น สหรัฐฯ

หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ในการเริ่มต้นหรือการทำสัญญา คือ มาตรา 6 วรรค 1 b) ของระเบียบ GDPR และในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ให้ยึดตาม มาตรา 6 วรรค 1 f) ของระเบียบ GDPR หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามคือ มาตรา 49 วรรค 1 b) ของระเบียบ GDPR

4. การสมัครขอรับจดหมายข่าวของเรา

ผู้ใช้จะมีทางเลือกสมัครขอรับจดหมายข่าวของ DACHSER ได้ (อาทิ "eLetter") บนเว็บไซต์ของ DACHSER ข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้เมื่อสมัครขอรับจดหมายข่าวจาก DACHSER จะมองเห็นได้จากหน้าจออินพุต

DACHSER ใช้จดหมายข่าวเพื่อแจ้งข้อมูลให้กับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจได้รับทราบเป็นประจำเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านบริการและการผลิตของเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา หรือเนื้อหาปัจจุบันเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา จดหมายข่าวตามหลักแล้วผู้ที่จะได้รับก็เฉพาะผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเท่านั้น หาก (1) บุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียได้ให้ที่อยู่อีเมลไว้ และ (2) บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมายข่าวไว้ ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ในเบื้องต้นอีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ อันเป็นขั้นตอนการยืนยันเพื่อขอรับจดหมายข่าวอีกรอบ อีเมลยืนยันนี้คือการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าเจ้าของที่อยู่อีเมลนี้ เป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ตอบรับการรับจดหมายข่าว หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการส่งจดหมายข่าวคือ มาตรา 6 วรรค 1 a) ของระเบียบ GDPR

เมื่อลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว เราจะเก็บที่อยู่ IP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบใช้ในขณะลงทะเบียน รวมถึงวันที่และเวลาลงทะเบียนด้วย การบันทึกข้อมูลนี้กำหนดให้ต้องทำ ก็เพื่อจะสามารถระบุการใช้งานที่อยู่อีเมลของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่ถูกต้อง (ที่อาจเกิดขึ้นได้) ในเวลาหลังจากนั้น และด้วยเหตุนี้เองก็จะรับประกันความคุ้มครองทางกฎหมายของ DACHSER ด้วยเช่นกัน ในส่วนของการส่งจดหมายข่าว DACHSER ได้แต่งตั้งให้บริษัท Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten รับผิดชอบในการบันทึก ประมวลผล ใช้ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลคำสั่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว จะต้องนำไปใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้:

ส่งจดหมายข่าว

ให้คำแนะนำและการโฆษณา

ปรับเค้าโครงของจดหมายข่าวตามความจำเป็น

การรวบรวมหัวข้อในจดหมายข่าวให้ตรงกับความสนใจของผู้เป็นสมาชิก

นอกจากนั้น ผู้เป็นสมาชิกของจดหมายข่าวจะได้รับการแจ้งข่าวสารทางอีเมลเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังคงจำเป็นที่จะดำเนินบริการจดหมายข่าวนี้ หรือการลงทะเบียนเพื่อการนี้ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ หรือมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเทคนิค

การให้ความยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กับเราเมื่อสมัครรับจดหมายข่าว สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยจะมีลิงก์ในจดหมายข่าวทุกฉบับเพื่อยกเลิกการให้ความยินยอม ไม่เพียงเท่านั้น การยกเลิกการลงทะเบียนก็อาจทำได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยขอยกเลิกโดยตรงกับ DACHSER โดยการส่งจดหมายแจ้งไปยังรายละเอียดข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ตามข้อ 1

5. การติดตามผ่านจดหมายข่าว

จดหมายข่าวของเราจะมี pixel การติดตามอยู่ด้วย pixel การติดตาม คือ กราฟฟิคขนาดจิ๋วที่ฝังในอีเมลนั้นและถูกส่งออกไปในรูปแบบ HTML เพื่อช่วยให้การบันทึกและวิเคราะห์แฟ้มบันทึกข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น นี่ก็หมายความว่าเราสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเลขทางสถิติ ด้วยวิธีการฝัง pixel การติดตาม DACHSER จะสามารถทราบได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียเปิดอีเมลนี้หรือไม่และเปิดเมื่อไร และลิงก์ใดบ้างในอีเมลที่ผู้ซึ่งได้รับจะกดเลือกเข้าไปดูข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ถูกเก็บผ่าน pixel การติดตามที่อยู่ในจดหมายข่าวจะถูกบันทึกและประเมินผลโดย DACHSER เพื่อส่งจดหมายข่าวได้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ที่ได้รับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะขอยกเลิกการให้ความยินยอมรับคำประกาศที่แยกต่างหากได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นความยินยอมที่ให้ในขั้นการยืนยันซ้ำ ภายหลังจากการยกเลิกให้ความยินยอม DACHSER จะลบชื่อของบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบออก การยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับจดหมายข่าว DACHSER จะถือว่าเป็นการยกเลิกความยินยอมโดยอัตโนมัติ

6. คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่จะถูกวางลงในระบบคอมพิวเตอร์และเก็บไว้ในระบบนั้น ด้วยการใช้คุกกี้ DACHSER จะสามารถให้บริการที่สะดวกสำหรับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นบริการไม่อาจจะให้บริการได้หากไม่ได้วางคุกกี้ คุกกี้ช่วยให้เราจดจำผู้ใช้เว็บไซต์ของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ของเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบทุกครั้งที่เขา/เธอเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพราะข้อมูลดึงจากเว็บไซต์และคุกกี้ที่เว็บไซต์นั้น ๆ วางบนระบบคอมพิวเตอร์

คุณสามารถป้องกันการที่เว็บไซต์ของเราวางคุกกี้ได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ นอกจากนั้นก็ด้วยการตั้งค่าคุกกี้เพื่อการป้องกันซึ่งกำหนดแบบถาวรได้ นอกจากนั้น คุกกี้ที่ถูกวางก็ยังสามารถลบออกได้ทุกเมื่อผ่านโปรแกรมของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ซึ่งทำได้บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มาตรฐานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานไม่ให้วางคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ ฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราก็อาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่สำหรับคุณในบางสถานการณ์ หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุกกี้คือ มาตรา 6 วรรค 1 f) ของระเบียบ GDPR

7. เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ etracker

การเสนอเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งาน etracker GmbH จาก Hamburg, Germany (www.etracker.com) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ etracker ไม่ใช้คุ้กกี้เป็นค่าเริ่มต้นตามมาตรฐาน หากคุณยินยอมกับการตั้งค่าคุ้กกี้วิเคราะห์ (คุ้กกี้สถิติ) คุ้กกี้จะถูกใช้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถิติการใช้เว็บไซต์โดยผู้เข้าชม และแสดงเนื้อหาหรือโฆษณาที่เกี่ยวกับผู้ใช้  คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต คุ้กกี้ของ etracker ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้

ข้อมูลที่สร้างโดย etracker ได้รับการประเมินและเก็บโดย etracker เท่านั้นโดยเก็บไว้ในประเทศเยอรมนีในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ และตั้งนั้นจึงอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของเยอรมนีและยุโรปอย่างเคร่งครัด In this regard,etracker ได้ตรวจสอบ รับรองและให้อนุญาตด้านข้อมูลอย่างเป็นอิสระ ePrivacyseal

การประเมินข้อมูลเป็นไปตามกฎระเบียบด้านกฎหมาย มาตรา 6 ย่อหน้า 1 lit. f (ประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมาย) ของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป ข้อกังวลของเราตามความหมายของ GDPR (ประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมาย) คือการเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอออนไลน์และเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ข้อมูลที่อาจอนุญาตให้มีการอ้างอิงถึงแต่ละบุคคล เช่น ที่อยู่ IP การเข้าสู่ระบบ หรือรหัสอุปกรณ์ จึงไม่ถูกระบุตัวตนหรือใช้นามแฝงโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมกับข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ "ไม่ติดตาม" คุณจะไม่ถูกนำมารวมอยู่ในการติดตามโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลการเยี่ยมชมของคุณจะไม่ถูกนำมารวมอยู่ในการวิเคราะห์เว็บอีกต่อไป คลิกเพื่อเปิดใช้งาน

Opt-out

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของetracker ที่นี่

8. eLogistics

บนเว็บไซต์ของบริษัท DACHSER ได้นำเสนอบริการภายใต้เครื่องมือ eLogistics หนึ่งในฟังก์ชั่นการทำงานหลักของเว็บพอร์ทัล eLogistics คือการคำนวณค่าขนส่ง การลงทะเบียนคำสั่งการขนส่ง และการติดตามคำสั่งซื้อ โดยวิธีการติดตามและการตรวจสอบย้อนหลัง

DACHSER SE จะดำเนินการส่งต่อข้อซักถามและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านเทคนิคภายในกลุ่ม DACHSER ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสาขาประจำประเทศที่บริษัทในเครือของผู้สอบถาม สำหรับการประมวลผลและใช้งาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสาขานี้ ยกตัวอย่างเช่น คำถามและข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องที่ได้มาผ่านเว็บไซต์สำหรับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (www.dachser.com/ch) ก็จะถูกแลกเปลี่ยนกันไปมาภายในสาขาประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (DACHSER Spedition AG) ในกรณีนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้อมูลเบื้องต้นนั้นจะถูกนำมาแลกเปลี่ยนกับประเทศที่สาม อย่างเช่น สหรัฐฯ ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชั่นของ eLogistics ทั้งที่ต้องมีหรือไม่ต้องมีการลงทะเบียนรายบุคคล ในกรณีที่ลงทะเบียน สาขาประจำประเทศที่ดูแลจะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้งานระบบได้ ภายหลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อย ในกรณีที่ลงทะเบียน ผู้ใช้มี “ข้อมูลประจำตัว” มากกว่ากรณีการใช้งานโดยไม่ลงทะเบียน อาทิ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากบริการอื่นได้มากขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งต่อมายัง DACHSER ในขั้นตอนนี้จะเห็นได้จากหน้าจออินพุตที่ใช้เมื่อคราวลงทะเบียน

วัตถุประสงค์เบื้องหลังการใช้ข้อมูลเมื่อใช้งานบริการ eLogistics หลัก ๆ เลยก็คือเพื่อทำให้บริการดังกล่าวนั้นพร้อมเพื่อให้บริการคุณ หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ในการเริ่มต้นหรือการทำสัญญา คือ มาตรา 6 วรรค 1 b) ของระเบียบ GDPR และในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ให้ยึดตาม มาตรา 6 วรรค 1 f) ของระเบียบ GDPR หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามคือ มาตรา 49 วรรค 1 b) ของระเบียบ GDPR

9. Google Maps

เว็บไซต์นี้ใช้บริการแผนที่ของกูเกิ้ลแมปโดยผู้ให้บริการคือกูเกิ้ล ไอแลนด์ลิมิเต็ด (“กูเกิ้ล”) กอร์ดอนเฮ้าท์ ถนนบาร์โรว ดั้บบลิ้น4 ไอแลนด์ บริษัทแม่: กูเกิ้ล LLC , 1600แอมฟิเทียเตอร์ พาร์คเวย์ เม้าท์เท่นวิล  CA 94043 สหรัฐอเมริกา ด้วย นี่หมายความว่าเราสามารถแสดงแผนที่แบบที่โต้ตอบได้ (interactive maps) ของคุณบนเว็บไซต์ได้โดยตรง และช่วยให้คุณใช้คุณลักษณะของแผนที่ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Google ซึ่งก็จะได้รับข้อมูลว่าคุณได้เข้าเยี่ยมชมไซต์ย่อยที่เกี่ยวข้องกันจากบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เพียงเท่านั้น ข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ 2 ก็จะถูกถ่ายโอนด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่า Google จะทำให้บัญชีผู้ใช้นั้นพร้อมใช้งานหรือไม่ ผ่านการที่คุณลงชื่อเข้าระบบ หรือในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ก็ตาม หากคุณลงชื่อเข้าระบบของ Google ข้อมูลของคุณจะถูกจัดสรรเข้าบัญชีของคุณโดยตรง ถ้าคุณไม่ประสงค์ให้มีการจัดสรรข้อมูลเช่นนี้เข้าแฟ้มโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณกับ Google คุณต้องออกจากระบบก่อนการเปิดใช้งานปุ่ม Google เก็บข้อมูลของคุณเป็นโปรไฟล์การใช้งาน ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการโฆษณา การวิจัยตลาด และ/หรือการวางโครงสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการ การประเมินดังกล่าวนั้นถูกทำขึ้นเป็นการเฉพาะ (ถึงแม้จะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้) เพื่อส่งเนื้อหาโฆษณาตามความต้องการ และเพื่อแจ้งข่าวให้กับผู้ใช้รายอื่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณให้ทราบถึงกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นี้ แต่คุณต้องติดต่อเพื่อบังคับใช้สิทธิ์นี้กับทาง Google เองโดยตรง ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการประมวลผลเพิ่มเติมจากนี้ซึ่งผู้ให้บริการปลั๊กอินเป็นผู้ดำเนินการเอง คุณจะหาได้จากคำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ

หลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้งาน Google Maps คือ มาตรา 6 วรรค 1 f) ของระเบียบ GDPR การส่งข้อมูลไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากที่นี่และที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบสามารถตรวจสอบได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ล
 

10. โซเชียลปลั๊กอิน

เราใช้โซเชียลปลั๊กอิน (“ปลั๊กอิน”) ของ Facebook, Twitter, YouTube, Xing และ LinkedIn บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ปลั๊กอินเฉพาะเพื่อคุณจะแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์เรากับผู้ใช้รายอื่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ หรือคุณอาจแนะนำพวกเขาให้เข้ามาดูเนื้อหาเหล่านี้ได้ คุณสามารถระบุผู้ให้บริการของปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกันนี้จากโลโก้หรือตัวอักษรที่เป็นชื่อย่อ

เมื่อใดที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการปลั๊กอินในทันที อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการของปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงและจะถูกนำมาประมวลผลโดยผู้ให้บริการดังกล่าวในประเทศที่สาม อย่างเช่น สหรัฐฯ ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์ หลังจากคุณคลิกที่ช่องข้อมูลปลั๊กอิน หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ และเรียกไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง การถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทันที ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีกับผู้ให้บริการปลั๊กอินของเครือข่ายสังคมออนไลน์รายนั้นหรือไม่ก็ตาม เมื่อใดที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้งานกับผู้ให้บริการปลั๊กอิน ข้อมูลที่ลงทะเบียนกับเราของคุณก็จะถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีที่คุณมีกับผู้ให้บริการปลั๊กอินรายนั้นโดยตรง

เราไม่สามารถกำกับควบคุมประเภทหรือขอบเขตของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยการใช้ปลั๊กอินนั้น อีกทั้งเราไม่อาจทราบได้ถึงขอบเขตของข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการประมวลผล หรือระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้จากข้อมูลของผู้ให้บริการปลั๊กอิน ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนไปนั้นจะประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ และเว็บไซต์ที่คุณได้เคยเยี่ยมชม รวมถึงวันที่และเวลาการเยี่ยมชมของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการปลั๊กอินประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ และสร้างโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ คุณมีสิทธิ์จะปฏิเสธการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้นี้ได้ แต่ต้องติดต่อกับผู้ให้บริการปลั๊กอินที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการยกเลิกการให้ความยินยอม คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้บนอินเทอร์เน็ตไซต์ และในคำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้ปลั๊กอินทางสังคมคือมาตรา 6. ย่อหน้า1. lit. f)ของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป เมื่อใช้ข้อเสนอจาก Facebook, Twitter, YouTube และ LinkedIn ข้อมูลอาจถูกโอนไปยังประเทศที่สามเช่น สหรัฐฯ ในกรณีเหล่านี้เรายืนยันว่า มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายยุโรป โดยปรกติจะทำได้ด้วยความช่วยเหลือของข้อกำหนดสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป ของคณะกรรมาธิการยุโรป และยืนยันที่เหมาะสมอื่น ๆ

11. การโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปได้ในทางเทคนิคสำหรับผู้ให้บริการและคู่สัญญาที่เราจ้างให้ดำเนินงานเว็บไซต์แทนเรา ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้จะถูกบังคับด้วยข้อตกลงให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่เรากำหนดเท่านั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ซึ่งต้องเป็นไปตามคำสั่งของเรา

DACHSER จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใหักับบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่ม DACHSER เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลนี้ และจึงจะส่งต่อไปยังบริษัทสาขาประจำประเทศที่เกี่ยวข้อง ยังมีบริษัทในเครือ DACHSER หลายแห่งที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป (European Union) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) DACHSER จึงต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าจะคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะของผู้ซึ่งได้รับผล ภายในบริบทของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่นำมาใช้บังคับ คุณสามารถส่งข้อซักถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองมาที่ DACHSER บริษัทย่อยของ DACHSER รายอื่นที่อยู่ภายใต้กลุ่ม DACHSER ซึ่งก็มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน จะทำงานร่วมกับทางเราและให้การสนับสนุนเพื่อจัดการกับข้อซักถามหรือการร้องเรียนดังกล่าวนั้น

นอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น เราจะไม่ทำการถ่ายโอน ขาย หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำการตลาดให้กับบุคคลภายนอก อย่างเช่น บริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างเปิดเผยจากคุณให้ทำเช่นนั้นได้ หรือเป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เราต้องทำหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการของคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

12. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เกณฑ์ของระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะสั้นยาวเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บตามกฎหมาย เมื่อระยะเวลาดังกล่าวนี้สิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทิ้งทั้งหมด จวบจนวันที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อที่จะปฏิบัติให้บรรลุตามสัญญาหรือเพื่อเริ่มต้นสัญญาก็ตามแต่

หากเหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลไม่อาจนำมาอ้างอิงได้อีกต่อไป หรือหากระยะเวลาการเก็บที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับควบคุมในยุโรปหรือผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นได้สิ้นสุดลง ข้อมูลส่วนบุคคลก็จะต้องถูกบล็อกหรือถูกลบทิ้งเป็นช่วง ๆ ตามข้อบังคับตามกฎหมาย

13. สิทธิ์ที่คุณพึงมี

ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย คุณจึงมีสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 15-21 ของระเบียบ GDPR ซึ่งเกี่ยวข้องกับ DACHSER หากได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งข้อบังคับเหล่านั้นว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์ในข้อมูล (มาตรา 15 ของระเบียบ GDPR) การแก้ไข (มาตรา 16 ของระเบียบ GDPR) การลบ (มาตรา ของระเบียบ GDPR) การจำกัดขอบเขตในการประมวลผล (มาตรา 18 ของระเบียบ GDPR) การถ่ายโอนข้อมูล (มาตรา 20 ของระเบียบ GDPR) และสิทธิ์ในการโต้แย้ง (มาตรา 21 และ 22 ของระเบียบ GDPR) นอกเหนือจากนั้น คุณยังมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลตาม มาตรา 77 ของระเบียบ GDPR ด้วย