ร่วมงานกับเรา Mediaroom

เงื่อนไขและข้อกำหนดโดยทั่วไป

DACHSER (Thailand) Co., Ltd.

รูปแบบกฏระเบียบของ FIATA สำหรับบริการการขนส่งสินค้า - เวอร์ชั่นล่าสุดจะนำไปใช้กับข้อตกลงใด ๆ หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลทางกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการบริการโลจิสติกส์ และการบริการอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การบริการจัดเตรียมการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางบก การจัดเก็บ คลังสินค้า การรวบรวม การจัดส่ง การประกัน พิธีการศุลกากร การบรรจุหีบห่อ การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) ระหว่าง DACHSER Far East Ltd. หรือบริษัทย่อย สาขา สำนักงานตัวแทน หรือบริษัทในเครือที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างใด ๆ ถือว่าลูกค้าเห็นด้วยกับการใช้รูปแบบกฏระเบียบนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของลูกค้าได้มอบหมายความรับผิดชอบให้บริษัทย่อย สาขา หรือสำนักงานตัวแทนดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นให้ดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโลจิสติกส์ที่ระบุข้างต้น ทั้งบริษัทย่อยและสาขาของบริษัทที่อ้างถึงในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ DACHSER (Thailand) Co., Ltd. และสาขาของบริษัทเหล่านี้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบกฏระเบียบของ FIATA เหล่านี้ที่นี่หรือติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรายละเอียด

เงื่อนไขโดยทั่วไป ASL 2018 /FIATA PDF (0,14 MB)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล PDF (0,15 MB)
ข้อกำหนดในการใช้งาน “แอปพลิเคชั่น” PDF (0,22 MB)
เงื่อนไขและข้อจำกัดทางด้าน IT PDF (0,14 MB)