ร่วมงานกับเรา Mediaroom

เงื่อนไขและข้อกำหนดโดยทั่วไป

DACHSER (Thailand) Co., Ltd.

รูปแบบกฏระเบียบของ FIATA สำหรับบริการการขนส่งสินค้า - เวอร์ชั่นล่าสุดจะนำไปใช้กับข้อตกลงใด ๆ หรือเอกสารอื่นใดที่มีผลทางกฏหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการบริการโลจิสติกส์ และการบริการอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การบริการจัดเตรียมการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางบก การจัดเก็บ คลังสินค้า การรวบรวม การจัดส่ง การประกัน พิธีการศุลกากร การบรรจุหีบห่อ การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) ระหว่าง DACHSER Far East Ltd. หรือบริษัทย่อย สาขา สำนักงานตัวแทน หรือบริษัทในเครือที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างใด ๆ ถือว่าลูกค้าเห็นด้วยกับการใช้รูปแบบกฏระเบียบนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของลูกค้าได้มอบหมายความรับผิดชอบให้บริษัทย่อย สาขา หรือสำนักงานตัวแทนดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้นให้ดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโลจิสติกส์ที่ระบุข้างต้น ทั้งบริษัทย่อยและสาขาของบริษัทที่อ้างถึงในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ DACHSER (Thailand) Co., Ltd. และสาขาของบริษัทเหล่านี้

คุณสามารถดาวน์โหลดรูปแบบกฏระเบียบของ FIATA เหล่านี้ที่นี่หรือติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรายละเอียด

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข ASL
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข Global Sky Express
  • การใช้แอพพลิเคชั่น
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการซื้อ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการด้านไอที
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซอฟต์แวร์และการให้คำปรึกษา
เงื่อนไขและข้อกำหนดโดยทั่วไป ZIP (0,70 MB)
เงื่อนไขโดยทั่วไป ASL / FIATA PDF (0,14 MB)