ร่วมงานกับเรา Mediaroom

การขนส่งทางอากาศ - ขนส่งอย่างมั่นใจด้วย DACHSER Air & Sea Logistics

ในการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศของคุณ เราได้นำประสบการณ์เป็นเวลาหลายปีในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการทั่วโลกมาใช้เพื่อการใช้งานที่ดี DACHSER Air & Sea Logistics นำเสนอบริการโดยตรงและบริการแบบเช่าเหมาลำในรูปแบบการจัดส่งสินค้าแบบบรรทุกเต็มจำนวนและบางส่วน ตลอดจนบริการจัดส่งแบบด่วนพิเศษและแบบธรรมดา เราดำเนินงานเกตเวย์ในทำเลที่เหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากกลยุทธ์หลักสำหรับการให้บริการขนส่งที่เราต้องการ เราจึงทำงานเฉพาะกับสายการบินที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพสูง และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเรา
 
คุณจะได้รับประโยชน์จากการติดต่อกับสายการบิน ท่าอากาศยานและบริษัทจัดการการขนส่งชั้นนำโดยตรง รวมถึงความถี่สูงในการออกเดินทางพร้อมกำลังการขนส่งที่แน่นอนในทำเลที่เหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศทั่วโลก บริการขนส่งทางอากาศของเรานำเสนอเป็นบริการส่งสินค้ารวม

คุณภาพและความปลอดภัยกับการขนส่งทางอากาศ

เรามอบความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับกระบวนการในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานโดยผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนเวลาและกำลังการขนส่งที่เชื่อถือได้ การจัดส่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยขั้นสูงของเรา ผู้ติดต่อส่วนบุคคลในพื้นที่จะพร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล ด้วยบริการติดตามสถานะการส่งสินค้า ทำให้คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของห่วงโซ่โลจิสติกส์ทั้งหมดได้จากระบบการควบคุมการขนส่ง

บริการขนส่งทางอากาศของเรา

  • ความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในห่วงโซ่โลจิสติกส์ทั้งหมด    
  • การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค   
  • บริการตั้งแต่การจัดส่งแบบด่วนพิเศษและแบบธรรมดา ไปจนถึงบริการแบบเช่าเหมาลำในรูปแบบการบรรทุกเต็มจำนวนและบางส่วน   
  • คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และเอกสารประกอบ   
  • การดำเนินงานการขนส่งเบื้องต้นและหลังการขนส่งหลักทั้งหมด   
  • กระบวนการส่งถึงมือผู้รับโดยพนักงานของเรา    
  • การจัดหาและประสานงานการจัดส่งสินค้าเฉพาะกิจ   
  • บริการขนส่งสินค้าผ่านทางสายพาน   
  • คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย   
  • คำแนะนำด้านศุลกากรและพิธีการศุลกากร

ทางเลือกเสริมสำหรับการจองพื้นที่ทางอากาศ เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยลง

ลูกค้าที่ใช้การขนส่งสินค้าทางอากาศจะได้รับประโยชน์จากทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจองระวางซึ่งก็คือ “เชื้อเพลิงแบบยั่งยืน”โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปกป้องสภาพอากาศของ DACHSER การนำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) มาใช้งานร่วมกันทำให้จัดส่งสินค้าทางอากาศมีปริมาณการปล่อยก๊าสเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยบริการนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางการขนส่งทั่วโลก เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการซื้อเชื้อเพลิงชีวภาพและการปล่อยก๊าสเรือนกระจกนั้นเชื่อมโยงกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ DACHSER จะเป็นผู้จัดเตรียมรายงานการปล่อยก๊าสเรือนกระจกหากมีการร้องขอ และจะมีการออกใบรับรองในปีถัดมา ซึ่งจะรายงานปริมาณที่การปล่อยก๊าสที่ลดได้ จำนวนลิตรของเชื้อเพลิง SAF ที่ใช้ ปีที่ใช้เชื้อเพลิง และรายการวัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมดที่นำมาผลิต SAF 

ระบบบริหารข้อมูล: การควบคุมการจราจรทางอากาศส่วนบุคคลสำหรับสินค้าของคุณ

ในระบบบริหารข้อมูลของเรา (Tower of Excellence) ทีมบริการลูกค้าที่ดูแลบริษัทของคุณจะเป็นผู้ควบคุมและประสานงานการขนส่งทางอากาศของคุณ

ระบบเครือข่ายช่วยให้เกิดนวัตกรรมและคุณภาพ

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์มาจากความร่วมมือที่เป็นปึกแผ่น DACHSER เป็นพันธมิตรของ Lufthansa Cargo ทั่วโลก ร่วมกับ บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำอีกสิบบริษัทของโลก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสูงสุดได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากการเป็นสมาชิกขององค์กรขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (World Air Cargo Organization, WACO) บริษัทขนส่งพันธมิตรทั่วโลกนี้ประกอบด้วยพันธมิตรแถวหน้าจากตลาดในประเทศของตนเท่านั้น

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

เอกสาร PDF ที่แนบมามีคำอธิบายโดยสรุป (โดยไม่มีการรับประกันทางกฎหมาย) ของข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าปี ค.ศ. 2020 เพื่อที่จะสนับสนุนคุณในการทำงานประจำวัน

Download