ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ - ความปลอดภัยสำหรับสินค้าจัดส่งทางอากาศของคุณ

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งทางอากาศทั่วโลก ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ผู้เชี่ยวชาญของ DACHSER จะช่วยให้คุณมีห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยอยู่เสมอและจะแจ้งข้อมูลล่าสุดให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายใด วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถรวมการปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยใหม่ ในกระบวนการภายในของคุณได้อย่างรวดเร็ว    

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์และแนวคิดด้านโลจิสติกส์ที่จะปรับตามความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม เรามีบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ที่เป็นบริการเสริมที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้คุณจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาและการลงแรงได้อย่างมาก การรับรองของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (Third party logistics provider, 3PL) ของเราหมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบการขนส่งสินค้าที่มีราคาสูงหรือการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจสอบที่สำนักงานบริหารการบินของเยอรมนี (German Federal Aviation Office) กำหนด ในฐานะ 3PL ของคุณ เราจะจัดเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าทางอากาศในนามของคุณ

วิธีการคัดกรองที่ครอบคลุมจะช่วยป้องกันการขนส่งทางอากาศของคุณ

DACHSER ใช้วิธีการคัดกรองจากส่วนกลางและแบบกระจายศูนย์เพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในการบินสำหรับทุกฝ่าย วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึง การตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา เครื่องตรวจร่องรอยสารวัตถุระเบิด สุนัขตรวจหาสารวัตถุระเบิดหรือการค้นหาด้วยตนเอง นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ของเราเองอีกห้าเครื่องที่ใช้ในเยอรมนี ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการบินของเราจะช่วยคุณในขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยทั่วโลก กระบวนการโลจิสติกส์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการทบทวนและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญในการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของเรา

  • การขนส่งที่ปลอดภัยจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด   
  • ลดความเสี่ยงในการบรรทุกและต่อผู้ให้บริการขนส่ง   
  • การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติได้เกินกว่ากฎระเบียบข้อบังคับ   
  • การตรวจสอบและการจัดการจัดส่งสินค้าอันตรายของคุณที่เชื่อถือได้   
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าอันตรายสำหรับจุดหมายปลายทางทุกแห่งและทุกรูปแบบการขนส่ง   
  • คำแนะนำในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัย   
  • คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองเป้าหมายเป็นผู้ส่งที่ทราบตัวตน”   
  • ความช่วยเหลือด้วยการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย