ร่วมงานกับเรา Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: พันธมิตรของคุณสำหรับการขนส่งสารเคมีและการจัดการคลังสินค้าที่ปลอดภัย

ภายใต้ DACHSER Chem Logistics เรานำเสนอโซลูชั่นอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพสำหรับโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์ของคุณ  เราขนส่งและจัดเก็บเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่าง เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรและการก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของเราจะพัฒนาโซลูชั่นการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณสำหรับเคมีภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงสินค้าอันตราย  DACHSER Chem Logistics รวมบริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานของ DACHSER พร้อมกับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมเคมี  ซึ่งยังรวมถึงบริการต่าง ของ DACHSER Contract Logistics ด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้บริการด้านโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์จากบุคคลภายนอกได้ทั้งหมดและสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในรูปแบบของ วิธีการ LLP

มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คุณได้รับประโยชน์จากเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของเรา รวมถึงมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทุกสาขาของ DACHSER Chem Logistics ยึดมั่นในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเรียกได้ว่าเกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพสูง

ข้อมูลบริการด้านโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์ของเรา

  • รูปแบบการขนส่งทั่วโลก: เครือข่ายการขนส่งในทวีปยุโรปที่แข็งแกร่งด้วย DACHSER European Logistics และการเข้าถึงตลาดการขายและการจัดหาทั้งหมดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นทั่วโลกผ่าน DACHSER Air & Sea Logistics และ DACHSER Rail Services
  • การจัดการคลังสินค้า: ระบบที่ครบวงจรและครอบคลุม ถึงคลังสินค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดเก็บเคมีภัณฑ์ในยุโรปด้วย DACHSER Contract Logistics
  • การเชื่อมต่อระบบ IT: ความโปร่งใสและการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบมาจากข้อมูลที่สอดคล้องกัน เชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์ที่มีประสบการณ์เฉพาะอุตสาหกรรมแ
  • ความรู้เฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าอันตรายในเครือข่ายทั่วโลก เจ้าหน้าที่จัดการสินค้าอันตรายภายในจะประจำการอยู่ทุกสาขา ซึ่งประสานงานโดยองค์กรสินค้าอันตรายส่วนกลาง คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ได้มาตรฐานของ DACHSER และการตรวจสอบการปฏิบัติและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด DACHSER Chem Logistics

มาตรฐานของเราตอบสนองต่อความต้องการที่สูงของอุตสาหกรรมเคมี
นโยบายโดยละเอียดและได้มาตรฐานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่สูงของอุตสาหกรรมเคมี  กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ใน เครือข่ายการขนส่ง ของเรา และสำหรับคลังสินค้าของเราที่ปฏิบัติได้เกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย   
 
เราดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะและการบรรทุกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย เราใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า และจัดหาอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เมื่อใช้ระบบประเมินความปลอดภัยและคุณภาพเพื่อความยั่งยืน (Safety & Quality Assessment for Sustainability, SQAS) ที่เราได้กำหนดมาตรฐานการขนส่งและคลังสินค้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของเรา จึงสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเคมีได้
ความเชี่ยวชาญระดับสูง - ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดส่งสินค้าอันตรายเท่านั้น

ทีม DACHSER Chem Logistics พร้อมให้บริการแก่คุณด้วยประสบการณ์เฉพาะอุตสาหกรรม การจัดการสินค้าอันตรายจากส่วนกลาง รวมถึงตัวแทนจัดการสินค้าอันตรายในภูมิภาคมากกว่า 200 รายที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายได้ ทุก ๆ ปี เราจะฝึกอบรมพนักงานประมาณ 15,500 คนเกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษของโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์

 ในฐานะพันธมิตรที่ร่วมงานเฉพาะด้านเพื่อให้บริการจัดการขนส่งสินค้า ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลของสมาคมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แห่งเยอรมนี (VCI) ในเยอรมนี เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาชิกของสมาคมเพื่อระบุความต้องการในอนาคตของอุตสาหกรรมเคมีตั้งแต่ขั้นตอนแรกและนำไปรวมกับโซลูชั่นของ DACHSER Chem Logistics ของเรา

กระบวนการที่ใช้ระบบ IT เพื่อการประมวลผลคำสั่งซื้อที่รวดเร็วและปลอดภัย

ระบบ IT ที่ได้มาตรฐานทั่วโลกของเรามีความโปร่งใสและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการการจัดส่งสารเคมีของคุณ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เราจึงมีการเข้าถึงฐานข้อมูลสินค้าอันตรายทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครือข่ายของ DACHSER IT ซึ่งรวมถึงการขนส่งทางบกของยุโรปและการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก การตรวจสอบข้อจำกัดด้านปริมาณ คำสั่งห้ามขนส่งและจัดเก็บสินค้าใช้ระบบ IT เพียงอย่างเดียว ด้วยระบบ IT ที่ครบวงจรของเรา ทำให้คุณสามารถไว้วางใจในระบบติดตามการจัดส่งที่ครอบคลุมได้ การคุ้มครองข้อมูลได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 ด้วยระบบติดตามสถานะการส่งสินค้า คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับประวัติการจัดส่งสินค้าของคุณเสมอ การเชื่อมต่อกับศูนย์ EDI ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความราบรื่นในการไหลของข้อมูลระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดได้

ติดต่อ DACHSER Chem Logistics