ร่วมงานกับเรา Mediaroom

DACHSER Contract Logistics - ทั้งหมดในแห่งเดียว

DACHSER Contract Logistics รวมเครือข่ายการขนส่งทั่วโลกของเรากับคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ บริการเสริมเฉพาะลูกค้าและการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล การรวบรวมบริการส่วนกลางที่ชาญฉลาดและครบวงจรของสำหรับหน่วยธุรกิจต่าง จะรวมกันภายใต้แม่แบบบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบกำหนดได้เองสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางจากอุตสาหกรรมและผู้ค้าปลีก ฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าจะได้รับการปรับให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของห่วงโซ่อุปทานของคุณ เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด เราจึงเสริมบริการโลจิสติกส์มาตรฐานที่คุ้มค่าด้วยบริการเฉพาะบุคคล    

ในระบบ Mikado เรามีระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System, WMS) ทั่วโลกที่ไม่เหมือนที่ใด ระบบนี้ได้รวมไว้ในกระบวนการขนส่งทั้งหมดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกันทั่วโลก ทำให้ระบบ Mikado สามารถสร้างความโปร่งใส ความต่อเนื่องและความปลอดภัยสูงสุด

องค์ประกอบการบริการทั้งสี่ - โซลูชั่นเดียว

เครือข่ายการขนส่ง เป็นพื้นฐานของการบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังมีตลาดการจัดหาและการขายที่สำคัญที่สุดในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เราสามารถจัดการกิจกรรมทั่วโลกของคุณได้อย่างทันท่วงที ยืดหยุ่นได้และมีประสิทธิภาพ    
 
ด้วย บริการจัดการคลังสินค้า แบบครบวงจรของเรา เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชั่นบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดทั่วโลก เพื่อช่วยให้กระบวนการห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วย บริการเสริม ที่มากมาย - เราเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของคุณในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า    
 
องค์ประกอบที่สี่คือ บริการให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ของเรามีผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและตลาดในเชิงลึก ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงออกแบบโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริษัทของคุณและนำไปสู่การปฏิบัติงานประจำวันของคุณ

มายังพื้นที่ของคุณ: เครือข่ายของเราสร้างความใกล้ชิดและความไว้วางใจ

เครือข่ายของเราหมายความว่า เรามีผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและในประเทศให้บริการสำหรับคุณในฐานะผู้ติดต่อที่มีความเชี่ยวชาญ    
 
คุณภาพการบริการของเรามาจากการถ่ายทอดความรู้ภายในเครือข่ายของ DACHSER ทั้งนี้เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลและการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานคลังสินค้าของผู้เชี่ยวชาญ (DACHSER Expert Warehouse Operations, DEWOs) เป็นประจำ   
 
ด้วยเครือข่ายการขนส่งของ DACHSER ของเรา เราจึงอยู่ในตำแหน่งตลาดการจัดหาและการขายที่สำคัญที่สุดในโลก การเชื่อมต่อระหว่างทวีปผ่านเครือข่ายการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกของ DACHSER Air & Sea Logistics ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ของคุณ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัน

การจัดการคลังสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการเสริม
ข้อมูลเพิ่มเติม
การให้คำปรึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม