Mediaroom

DACHSER ประเทศไทย - ข้อมูลบริษัท

DACHSER ผสมผสานวัฒนธรรมด้านจริยธรรมของธุรกิจครอบครัวแบบดั้งเดิมกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ในฐานะผู้ประกอบการ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทขนส่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1930 โดยคุณ Thomas Dachser ใน Kempten/Allgäu สู่บริษัทโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบันนี

DACHSER ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลปี 2019)

กรรมการผู้จัดการ

 

Edoardo Podestá

 

จำนวนพนักงาน

 

1.696

 

ยอดขายประจำปี

 

EUR 392,9 ล้าน

 

สถานที่ตั้ง

 

48

 

จำนวนสินค้าที่ขนส่ง

 

360,900

 

ระวางน้ำหนักเป็นตัน

 

760,500 tons

เครือข่ายทั่วโลกของ DACHSER

สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก
สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก