Mediaroom

DACHSER ประเทศไทย - ข้อมูลบริษัท

DACHSER ผสมผสานวัฒนธรรมด้านจริยธรรมของธุรกิจครอบครัวแบบดั้งเดิมกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ในฐานะผู้ประกอบการ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทขนส่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1930 โดยคุณ Thomas Dachser ใน Kempten/Allgäu สู่บริษัทโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบันนี

DACHSER ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลปี 2018)

กรรมการผู้จัดการ

 

Edoardo Podestá

 

จำนวนพนักงาน

 

1.817

 

ยอดขายประจำปี

 

EUR 432,6 ล้าน

 

สถานที่ตั้ง

 

49

 

จำนวนสินค้าที่ขนส่ง

 

378,100

 

ระวางน้ำหนักเป็นตัน

 

642,500 tons

เครือข่ายทั่วโลกของ DACHSER

สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก
สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก