ร่วมงานกับเรา Mediaroom

DACHSER ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก—ข้อมูลบริษัท

DACHSER ผสมผสานวัฒนธรรมด้านจริยธรรมของธุรกิจครอบครัวแบบดั้งเดิมกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ในฐานะผู้ประกอบการ การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทขนส่ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1930 โดยคุณ Thomas Dachser ใน Kempten/Allgäu สู่บริษัทโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบันนี

ตัวเลข(ข้อมูลปี 2020)

จำนวนพนักงาน

 

1.511

 
ยอดขายประจำปี (รายได้รวมทั้งหมด ยกเว้น ค่าภาษีนำเข้า และ ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม)
 
485,1  ล้าน EUR
 
 

สถานที่ตั้ง

 

48

 

จำนวนสินค้าที่ขนส่ง

 

309,500

 

ระวางน้ำหนักเป็นตัน

 

742,100 t

เครือข่ายทั่วโลกของ DACHSER

สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก
สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก