ร่วมงานกับเรา Mediaroom

DACHSER ประเทศไทย - ฝ่ายบริหาร

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา DACHSER ได้ใช้แนวคิดทางธุรกิจที่ก้าวหน้าและพัฒนามาเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก พลังแห่งนวัตกรรมของบริษัทขึ้นอยู่กับ DACHSER Business Units ซึ่งเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและรวมเอาข้อมูลบริการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด ตลอดจนลักษณะพื้นฐานที่มีร่วมกันของทีมผู้บริหารที่มากประสบการณ์  ทุกคนมีค่านิยมพื้นฐานและเป้าหมายเดียวกันและกำหนดให้เป็นภารกิจหลักของตน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มต่อความต้องการในอนาคตและเพื่อผลักดันการขยายตัวของ DACHSER ทั้งความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีผลกำไรในระยะยาวและความสามารถในการดำเนินงานในอนาคตของ DACHSER   

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารของ DACHSER สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

Edoardo Podestá - Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific

Edoardo Podestá เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2505 ที่ประเทศอิตาลี ดำรงตำแหน่ง Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เขารับผิดชอบธุรกิจ 12 แห่งของ DACHSER ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อนหน้านี้ Podestá เป็นกรรมการผู้จัดการของ Züst Ambrosetti Far East Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ DACHSER ในปี พ.ศ. 2546 เมื่อ DACHSER เข้าควบคุมบริษัททั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น DACHSER Far East Ltd. Podestá ได้เข้ารับการโอนถ่ายอย่างราบรื่น เขาได้ผลักดันการเติบโตของภาคพื้นฟาร์อีสท์ก่อนที่จะขยายขอบเขตความรับผิดชอบไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Podestá ได้ทำงานหลายตำแหน่งในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ที่ภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 25 ปี

Jan-Michael Beyer, Managing Director Air & Sea Logistics Thailand

Jan-Michael Beyer ดำรงตำแหน่ง Managing Director Air & Sea Logistics Thailand ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คุณ Beyer เกิดในปี พ.ศ. 2527 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์  จากนั้นเขาได้รับประสบการณ์ในการทำงานครั้งแรกที่บริษัทโลจิสติกส์ในเมืองฮัมบูร์ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 เขาได้เข้าร่วมงานกับ DACHSER ประเทศเยอรมนี จากนั้นไม่นานเขาย้ายมาที่เอเชีย ที่ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง โดยเขาได้มุ่งเน้นงานด้านการขายเป็นหลัก หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในด้านการจัดการกิจกรรมทางการขายในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปีพ.ศ. 2561 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็น Head of Sales Air & Sea Logistics Thailand, Vietnam, Singapore และ Malaysia ซึ่งทำให้เขาได้ขยายความรับผิดชอบไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศไทยนั้น คุณ Beyer ได้ก่อตั้งการบริการต่างๆ เช่น การขนส่งทางอากาศระหว่างยุโรปและประเทศไทยที่ให้บริการทุกวัน ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงผลักดันลูกค้าของเขาและวิธีการแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนช่วยทำให้เขาสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในประเทศไท