ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ติดตามกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านศุลกากร

การขนส่งสินค้าที่ราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดผ่านด่านศุลกากรพรมแดนของประเทศปลายทางนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทของเราเท่านั้น เนื่องจาก DACHSER เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ใช้เวลาหลายทศวรรษเป็นผู้เล่นหลักในเวทีระหว่างประเทศ บริษัทจึงคุ้นเคยกับกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านศุลกากรที่บังคับใช้ทั้งหมดในหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินการส่งสินค้าของคุณอย่างพิถีพิถันโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุมจากระเบียบข้อบังคับทางด้านศุลกากรในท้องถิ่นและทั่วโลกและประสานงานตลอดกระบวนการเดินพิธีศุลกากรกับหน่วยงานท้องถิ่น

สถานะของเราในฐานะ AEO มีข้อดีในการควบคุมด้านศุลกากร

DACHSER ผ่านการรับรองให้เป็น “ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ” จากหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่นในหลายประเทศ จึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รายใหญ่รายแรก ๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยเราสามารถชี้แจงรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณร้องขอ สิ่งนี้มาพร้อมกับประโยชน์ในการควบคุมด้านศุลกากรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เราสามารถส่งต่อไปยังลูกค้าของเราได้: มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับจากศุลกากรไม่เพียงแต่ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินพิธีการศุลกากร แต่ยังเป็นมาตรฐานรับรองจากพันธมิตรการค้าทั่วโลกของคุณด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการเดินพิธีการศุลกากรกับ DACHSER

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: พิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงทั้งหมดได้รับการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากรของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นไปใช้กับธุรกิจหลักของคุณ บริการจำนวนมาก: นอกจากนี้ เราจะให้คำแนะนำคุณในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศุลกากรและดูแลการลงทะเบียน ตลอดจนเก็บข้อมูลส่วนกลางของคุณ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ: กระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์จะรับประกันความรวดเร็วและปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า

การขนส่งที่รวดเร็ว ด้วยเอกสารที่ถูกต้อง

เราช่วยให้กระบวนการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับศุลกากรและหน่วยงานต่าง ๆ เรามีการติดต่อกับผู้ให้บริการและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สายการบินหรือ บริษัทขนส่ง ระบบจัดการขนส่งสินค้าของเรายังเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับระบบศุลกากรในท้องถิ่น พนักงานในท้องถิ่นของเราเองสามารถระบุกฎระเบียบล่าสุดได้ตั้งแต่เริ่มต้นและนำไปพิจารณาทันที นอกจากนี้ พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งจากประเทศอื่นที่มีการขนส่งตรงไปยังประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย