ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ความปลอดภัยด้านศุลกากร - ช่วยให้บริษัทเข้าใจระเบียบข้อบังคับทางศุลกากรอย่างถ่องแท้

เพื่อรับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ หน่วยงานศุลกากรจึงมีกฎหมายที่แน่นหนา นอกจากนี้ พวกเขายังส่งต่อประกาศเกี่ยวกับข้อมูลศุลกากรล่วงหน้าแก่บริษัทผ่านโปรแกรมพันธมิตร เช่น C-TPAT ซึ่งจัดประเภทบริษัทเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เราช่วยคุณนำเข้าสินค้าเข้าไปยังประเทศที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในฐานะผู้ถือใบรับรองที่มีผู้ติดต่อประจำ ณ หน่วยงานศุลากร

การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

เนื่องด้วยคำสั่งห้ามจำนวนมากเพื่อป้องกันการก่อการร้ายสากล จึงทำให้มีอุปสรรคด้านการจัดการศุลกากรอย่างยิ่งในการนำสินค้าเข้า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา พวกเขาป้องกันบุคคลและองค์กรเฉพาะแห่งหรือตั้งเป้าไปที่การยับยั้งแหล่งการเงินของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ซึ่งหมายถึงประเทศ บริษัทที่ถูกสั่งห้าม และบุคคลที่ “ถูกขึ้นบัญชีดำ” โดยสหรัฐอเมริกา รายชื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถดูได้ใน EU Regulation 881/2002 ซึ่งเรียกว่า “กฎระเบียบตอลิบาน Taliban (Taliban Regulation)” สามารถดูได้ใน EU Regulation 2580/2001

ภาพรวมของความปลอดภัยด้านศุลกากรของ DACHSER

  • พนักงานที่มีประสบการณ์พร้อมการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเป็นประจำ   
  • ประสบการณ์หลายปีในส่วนงานยื่นเอกสารขาเข้า (Importer Security Filing, ISF)   
  • ได้รับการยกย่องในฐานะ AEO (Authorized Economic Operator, ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008   
  • การดำเนินนำสินค้าเข้าสหรัฐฯ ที่ราบรื่น   
  • ติดต่อโดยตรงกับผู้ติดต่อในท้องถิ่น

สินค้าจะไม่สามารถนำเข้าสหรัฐอเมริกาได้ โดยปราศจากกฎ 10+2

การตรวจสอบสินค้าส่งออกของคุณอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอันเนื่องมาจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นในสหรัฐฯ การตรวจสอบสินค้าของคุณจะขึ้นอยู่กับการยื่นเอกสารขาเข้า (Importer Security Filing - ISF) ภายใต้กฎที่เรียกว่า 10+2 รายการที่กำหนดไว้สิบรายการจะต้องส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรสหรัฐฯ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่เรือจะออกจากท่าเรือต้นทาง การยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ล่าช้าหรือขาดหายจะถูกปรับเป็นจำนวน 2,500 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะในกรณีที่เอกสารที่ขาดหายไป คุณอาจต้องเสียเวลาอย่างมากจากการถูกตรวจสอบสินค้าจัดส่งของศุลกากร ณ ท่าเรือของสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องมีการชำระเงิน

ในฐานะ AEO เราช่วยให้คุณนำเข้าสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในการจัดทำเอกสารความปลอดภัยของสินค้านำเข้าไปยังศุลกากรของสหรัฐอเมริกา เราสนับสนุนคุณในหลายระดับด้วยกัน ประการแรก คุณจะได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงที่ดีของเรา: 
ด้วยสถานะ AEO (Authorized Economic Operator, ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ) ช่วยให้การควบคุมด้านศุลกากรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นไปโดยง่าย เราจึงรับรองได้ว่าจะมีห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่สอดคล้องกันสำหรับสินค้าของคุณ

การขนส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ เรายังเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับคุณในการดำเนินพิธีการศุลกากร ในฐานะ “ผู้ยื่นเอกสาร” ที่ผ่านการลงทะเบียน DACHSER ได้ดำเนินการในนามของลูกค้าจำนวนมากมาตั้งแต่ปี 2009 พนักงานของเรามีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานศุลกากรของสหรัฐฯ ไปจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด สำหรับการส่งข้อมูล เราใช้แพลตฟอร์มบนเว็บที่ผ่านการทดสอบโดยศุลกากรสหรัฐฯ เพื่อส่งต่อข้อมูลการจัดส่งของคุณอย่างปลอดภัย 

เมื่อใช้บริการของเรา การนำเข้าของคุณจะถึงสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัย การยื่นเอกสารเป็นประจำอย่างมืออาชีพของเราช่วยให้คุณสามารถจัดการธุรกิจในสหรัฐฯ ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ตลอดจนขจัดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้ เรายังดูแลการยื่นเอกสารของคุณ หากคุณใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อขนส่งสินค้าของคุณ ผู้ติดต่อที่สาขาของ DACHSER ในพื้นที่ของคุณจะยินดีให้คำแนะนำแก่คุณโดยละเอียด

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย