ร่วมงานกับเรา Mediaroom

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการค้าต่างประเทศ - ศุลกากรและความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของคุณ

DACHSER นำเสนอบริการที่หลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการกับการค้าทั่วโลกของคุณในแง่ของกฎหมายและองค์กร ในส่วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการค้าต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญของเรา จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านศุลกากรและความปลอดภัยทั่วโลกและการป้องกันการไหลของสินค้า เราทำงานร่วมกับคุณตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการขนส่งและมาตรการความปลอดภัยในปัจจุบันและที่เกี่ยวข้อง   สำหรับการขนส่งทางอากาศ การรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยมีความซับซ้อนมากขึ้น เราจะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความปลอดภัย กระบวนการโลจิสติกส์ที่ DACHSER ได้รับมาตรฐานทั่วโลกและได้รับการทบทวนและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากองค์กรที่เป็นอิสระ
 
สำหรับการนำเข้าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา บริษัทขนส่งทั่วโลกต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานศุลกากรมีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการก่อการร้าย ผู้เชี่ยวชาญในความปลอดภัยด้านศุลกากรของเราได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการมาเป็นอย่างดีและสามารถช่วยให้คุณนำสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องช่วยให้คุณสามารถจัดส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ ความเสียหายต่อชื่อเสียและโทษจำคุก

บริการสำหรับการเปลี่ยน ถ่ายเทของสินค้าที่ปลอดภัยทั่วไป

บริการ 10+2 ของ DACHSER

เพื่อปฏิบัติตามการยื่น 10+2 เราจะส่งต่อข้อมูลการจัดส่งซึ่งเป็นความลับไปยังศุลกากร วิธีดำเนินการนี้คือ เราจะใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ได้รับอนุมัติโดยศุลกากรของสหรัฐฯ เรายินดีดูแลการยื่น 10 + 2 ของคุณ แม้ว่าคุณจะทำสัญญากับผู้ให้บริการรายอื่นสำหรับการขนส่งของคุณ

ความปลอดภัยของการบินของยุโรป

ในฐานะตัวแทนที่ได้รับการควบคุม เราจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยและแนะนำคุณในส่วนของการรับรองผู้ส่งทราบตัวตน (known consignor) ของคุณ

DACHSER สหรัฐอเมริกา: การรับรอง C-TPAT

DACHSER สหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองจาก C-TPAT ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2005 เป็นผลให้คุณได้รับประโยชน์จากการผ่านพิธีการศุลกากรที่ง่ายขึ้นและการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าที่ด่านสหรัฐอเมริกา

การคัดกรองการขนส่งสินค้าทางอากาศของคุณ

เราช่วยให้สินค้าขนส่งทางอากาศของคุณผ่านมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด

เอกสารยื่นเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งสินค้า

เราส่งต่อข้อมูลการจัดส่งศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของประเทศที่ได้รับการจัดส่งสินค้าของคุณ

การคัดกรองการขนส่งสินค้า TSA (สหรัฐอเมริกา)

ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (Transportation Security Administration, TSA) เราดูแลเรื่องการคัดกรองการขนส่งสินค้าทางอากาศบนเครื่องบินโดยสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดส่งทั้งหมดในเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา จากสหรัฐอเมริกา หรือภายในสหรัฐอเมริกา การควบคุมดำเนินการที่ระดับแพคเกจ Certified Screening Facilities (CCSF)

ซีลความปลอดภัยสูง

เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและสมควร เราใช้ซีลความปลอดภัยสูงในระหว่างการขนส่งสินค้าของคุณซึ่งตรงตามมาตรฐานการรับรอง ISO/PAS-17712 ที่กำหนด หลังจากโหลดแล้วเราจะเชื่อมซีลที่มีความปลอดภัยสูงกับตู้ขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งหมดที่ไปยังสหรัฐอเมริกา วิธีนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้สามารถระบุการจัดการได้

รหัส ISPS

ด้วยการรวบรวมมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันการโจมตีบนเรือและในท่าเรือ รหัส ISPS จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ซัพพลายเชนระหว่างประเทศโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท่าเรือมีสิทธิ์ควบคุมและการอนุญาตที่ครอบคลุม เช่น จำกัดการเข้าถึงการใช้งานกระบวนการรักษาความปลอดภัยของตนเอง หรือการแยกพื้นที่ของท่าเรือ

 

การรักษาความปลอดภัยของสินค้าอันตราย

กฎควบคุมสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Regulations, DRG) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศและรหัสการเดินเรือระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย (International Maritime Code for Dangerous Goods, IMDG) ที่ควบคุมข้อกำหนดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางเรือมีผลผูกพันกับเราอย่างแท้จริง

องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า (Authorized Economic Operator, AEO)

ในฐานะผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า (AEO) เราได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ศุลกากรระหว่างประเทศ ดังนั้นในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของคุณ เรารับประกันสิทธิประโยชน์ในการควบคุมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินการทางศุลกากรที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ความปลอดภัยด้านศุลกากร
ข้อมูลเพิ่มเติม