Mediaroom

โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมของเรา - โลจิสติกส์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ภายใต้หน่วยองค์กรโซลูชั่น การวิจัยและการพัฒนาขององค์กร” (Corporate Solutions, Research & Development, CSRD) เรามีโซลูชั่นแบบกำหนดเองแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบด้านการแข่งขันที่สำคัญในอุตสาหกรรมของตน เรารวมบริการมาตรฐานของเราเข้ากับข้อกำหนดด้านโลจิสติกส์เฉพาะอุตสาหกรรม บริการนี้คือการปรับเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมที่เหมาะสมที่สุด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ DACHSER เยอรมนี:

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ DACHSER ประเทศไทย

โลจิสติกส์เคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม
โลจิสติกส์ DIY
ข้อมูลเพิ่มเติม