ร่วมงานกับเรา Mediaroom

เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อของคุณด้วยบริการ LCL ของ DACHSER

ด้วยเครือข่ายการขนส่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันอย่างครอบคลุม DACHSER ออกแบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางการทำงานแบบองค์รวมเพื่อศักยภาพในการจัดหาและให้บริการทั่วโลก DACHSER Air & Sea Logistics ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบตู้บรรจุ (LCL) ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ด้วยการจัดการที่มีเรือออกทุกสัปดาห์ ระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่คุณจะได้รับจากการให้บริการของเรา

มีเรือออกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
มีเรือออกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

การให้บริการ LCLที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเครือข่ายทั่วโลก

การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของคุณนั้นคือภารกิจสำคัญที่สุดของเรา ด้วยบริการ LCL ที่น่าเชื่อถือของ DACHSER จึงสามารถให้บริการขนส่งและส่งมอบสินค้าของคุณในภาคพื้นทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ ซึ่งระบบมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านกายภาพและข้อมูล

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราที่มีต่อความท้าทายในความต้องการด้านโลจิสติกส์

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • มีเรือออกสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
  • การปรับช่วงอัตราราคาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  • ระยะเวลาการขนส่งที่รวดเร็ว
  • การใช้จุดจัดส่งร่วมกันจากจุดส่งออกต่าง ๆ
  • การจัดการการบริการ รวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ
  • ระบบการทำงานที่มีความน่าเชื่อถือ เต็มไปด้วยประสิทธิภาพของการจัดการกระบวนการทั้งหมด และพนักงานขององค์กรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน
  • ระบบการทำงานที่มีสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบ eLogistics โปรแกรม shipmentcontrol
ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย