ย้อนกลับ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการ LCL กำลังยึดพื้นที่ทางตลาด: การขนส่งแบบกลุ่มโดยการขนส่งทางทะเลได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปริมาณความต้องการด้านบริการ LCLในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีบริษัทจำนวนมากเลือกใช้ขนส่งสินค้าทางทะเลโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริการนี้ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างมาก

ความต้องการด้านการบริการ LCL ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้นกำลังเติบโต
ความต้องการด้านการบริการ LCL ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้นกำลังเติบโต

ในยุคของโลกาภิวัตน์และอีคอมเมิร์ซทุกๆบริษัทกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงและความคาดหวังด้านการทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการที่เหมาะสมรวมถึงความตรงเวลาและความคุ้มค่าของบริการส่งมอบสินค้าและบริการนั้นมีความสำคัญมากขึ้นบริษัทต่างๆนั้นได้ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำงานของห่วงโซ่อุปทานของตนและเลือกใช้บริการการขนส่งทางทะเลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มการขนส่งทางทะเลหรือกลุ่มที่มีการปริมาณการขนส่งน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)โดยพวกเขาได้พัฒนาการบริการโดยเลือกการขนส่งทางทะเลเพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่สามารถแทนที่การขนส่งทางอากาศได้อย่างดีหลายบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการดูแลสุขภาพได้เลือกใช้บริการการจัดส่งทางทะเลแบบกลุ่มเหล่านี้“สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของปริมาณการขนส่งตามฤดูกาลต่างๆโดยทำการแยกการขนส่งขนาดใหญ่ออกเป็นการขนส่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆรายการแทน” Frank Husterผู้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ของ the German Association for Freight Forwarding and Logistics (DSLV) กล่าว

ปริมาณความต้องการของบริการในภาค LCL นั้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ข้อมูลจากท่าเรือฮัมบูร์ก:แม้ตัวเลขที่ด้านการขนส่งในการจัดการ TEU ค่อนข้างซบเซาแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรายงานว่าตัวเลขการดำเนินการเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา” Frank Huster กล่าว ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการเฉพาะทางจำนวนมากทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งร่วมปฏิบัติการที่ไม่ใช่เรือ (NVOCC) และดำเนินการในลักษณะกลุ่มเครือข่ายทั่วโลกกับจุดหมายปลายทางทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ในสามารถกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ายโลจิสติกส์ให้บริการนั้นกระจายไปในทุกประเทศทั่วโลก

บริการขนส่ง LCL ที่ทวีความแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาของไวรัสโคโรนา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกนั้นได้ตอกย้ำความต้องการบริการการขนส่งแบบ LCLที่สูงมากจากการหยุดชะงักของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการนำเข้าที่ลดลง บริษัทจำนวนมากจึงเลือกที่จะจัดส่งแบบรวมกลุ่มแทน โควิด-19 ได้เปลี่ยนโลกของโลจิสติกส์ไปทั้งหมด Andreas Saleske ผู้ดำรงตำแหน่ง Department Head Global Sales Development ASL ของ DACHSER กล่าวไว้ว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศนั้นลดลง มีปริมาณเหลือน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่น เราต้องทำการคำนวณเวลาขนส่งใหม่ ด้วยประเภทของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาในการขนส่ง LCL แบบเร่งด่วนจึงเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " Michael Reink ผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Location and Transport Policy ของ the German Trade Association (HDE) ยังเห็นความต้องการบริการขนส่ง LCL แบบเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาของไวรัสโคโรนา:  โควิด-19 กำลังยกระดับความรุนแรงขึ้นซึ่งมีหลายแนวโน้มที่จะทำให้ความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน  บริษัทต่างๆได้ใช้เวลาในการพิจารณาห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างโลจิสติกส์อย่างยากลำบาก

ปริมาณการจราจรทางอากาศนั้นลดลง มีปริมาณเหลือน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนไปใช้ช่องทางเลือกอื่น เราต้องทำการคำนวณเวลาขนส่งใหม่ ด้วยประเภทของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาในการขนส่ง LCL จึงเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ความต้องการบริการของการขนส่ง LCL แบบเร่งด่วน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงโควิด -19 มีการแพร่ระบาด บริษัทต่างๆลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงเหลือให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้การขนส่งทางเรือจึงมีขนาดเล็กลงและการขนส่งที่รวดเร็วโดยยึดเวลาการจัดส่งเป็นสำคัญจึงเป็นที่ต้องการสูงมาก แม้ว่าบริการการขนส่งแบบ LCL จะมีราคาแพงกว่าบริการขนส่งทั่วไป แต่ก็ยังมีค่าบริการถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ

บริการขนส่งแบบ LCL เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งทางอากาศ
บริการขนส่งแบบ LCL เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งทางอากาศ

การแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์อย่างอัจฉริยะมีความสำคัญมากขึ้น

อย่างไรก็ตามความต้องการในบริการ LCL แบบเดิมก็ยังคงเติบโตเช่นกัน เรามั่นใจว่าการบริการ LCL จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต Andreas SaleskeจากDACHSERกล่าว การบริการ LCLจะมีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ” นั่นเป็นทำให้  DACHSER ในฐานะผู้นำตลาดในกลุ่มประเทศเยอรมันและยุโรปต้องทำงานอย่างหนักเพื่อขยายเครือข่ายของ LCL ซึ่งเครือข่ายนี้ประกอบไปด้วยผู้ใช้บริการที่ยอดเยี่ยมและเชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยเป็นผู้ให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอินเดียฮ่องกงและอื่นๆในเดือนมีนาคม ปี2563 บริษัทได้ขยายบริการ LCLโดยทำการเพิ่มเส้นทางใหม่จากทวีปยุโรปไปยังประเทศชิลี ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีเครือข่ายและการรวมกลุ่มระหว่างประเทศได้เปรียบเพียงใดการมีระบบเครือข่ายของเราเองนั้นทำให้ เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านการบริการได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่นในประเทศชิลี และยังสามารถปรับกำลังการผลิตที่จำเป็นในระยะเวลาอันสั้น “ Rolf Mertins ผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Global Management Ocean ของ DACHSER กล่าว

ความปลอดภัยในการขนส่งจากการขนส่งจากท่าเรือไปยังประเทศปลายทางนั้นเป็นเช่นไร  นี่คือจุดที่พิสูจน์ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมของ DACHSER สำหรับบริการ DACHSER Interlocking: ด้วยกรอบความคิดนี้ลูกค้าผู้ใช้บริการขององค์กรสามารถวางใจในทางแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรองค์กรได้ ซึ่งประกอบด้วยการบริการขนส่งโดยรถบรรทุกเรือคลังสินค้าและบริการเสริมต่างๆ-ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากแหล่งเดียว ทางแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์อัจฉริยะ เช่น Interlockingจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตโดยอำนวยควาสมสะดวกให้ลูกค้าสามารถได้เปรียบคู่แข่งด้านต้นทุน เรามุ่งหวังสิ่งที่ลูกค้าของเราชื่นชมเกี่ยวกับ DACHSER จากบริการกลุ่มในยุโรปและส่งต่อไปยังเครือข่ายระหว่างประเทศของเรา” Rolf Mertins เพิ่มเติมว่า เหตุการณ์สถานการณ์โควิด-19ในปีนี้ ช่วยสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของกระบวนการเหล่านี้

“การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของธุรกิจนั้น ทวีความยากขึ้นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรด้านโลจิสติกส์ที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก” Frank Huster กล่าวโดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการระหว่างประเทศ พวกเขาจะต้องบริหารต้นทุนและความสามารถของห่วงโซ่อุปทานให้เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อการประสบความสำเร็จในคาดการด้านการขนส่งแล้วการให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิด การจัดทำสัญญาที่ชัดเจน และความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานจะถูกให้มีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา

ติดต่อ Katrine Cheng