61 รายการที่กรอก
การเรียงลำดับ: วันที่ | ความเกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

11/09/2023
นิตยสาร DACHSER ฉบับใหม่อยู่ที่นี่แล้ว!

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นักการเมืองหรือบุคคลสาธารณะได้หารือและโต้เถียงกันว่าสิ่งใดบ้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ ผลกระทบในระยะยาว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ที่ DACHSER เราตระหนักถึงความรับความผิดชอบต่อสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ เรายังต้องการเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

อ่าน
09/22/2023
การขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกในเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023

รัฐบาลกลางของเยอรมันมีแผนจะขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 โดยจะมีผลกับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมมากกว่า 7.5 ตัน จำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรถที่ถูกเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

อ่าน
2
08/25/2023
เติบโตไปพร้อมโอกาส

การเติบโตด้านเศรษฐกิจนั้นกำลังอยู่ในภาวะซบเซาหรือกำลังถดถอยลงในหลายๆ ที่ แต่ทว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นกลับแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ DACHSER กำลังขยับขยายเครือข่ายในภูมิภาคดังกล่าวสำหรับลูกค้าทั่วโลก

อ่าน
08/01/2023
การวางแผนเพื่ออนาคต

เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยยกระดับบริการโลจิสติกส์ที่ DACHSER ไปอีกขั้น โดยการปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใส การติดตามการจัดส่งแบบเรียลไทม์ เวลาในการตอบกลับที่รวดเร็ว ตลอดจนการควบคุมระบบซัพพลายเชนที่แม่นยำในประเทศและทวีปต่างๆ แล้วสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับเครือข่าย DACHSER และผลประโยชน์เชิงปริมาณที่ฝ่ายไอทีมอบให้แก่ลูกค้านั้นมีอะไรบ้าง นี่คือคำถามที่เราถาม Burkhard Eling (CEO) และ Stefan Hohm (CDO) ของ DACHSER

อ่าน
07/21/2023
นิตยสาร DACHSER ฉบับใหม่อยู่ที่นี่แล้ว!

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ว่าการเชื่อมต่อทางดิจิทัลจะมีปริมาณข้อมูลสูงถึง 400 ล้านล้านกิกะไบต์ในช่วงต้นปี 2030 แม้จะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเก็บและประมวลผลข้อมูลมีอิทธิพลในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงวิถีในการใช้ชีวิตและทำงานของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ อีกหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนคือการจัดการกับข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ทั้งยังสร้างโอกาสมากมาย โดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์

อ่าน
07/13/2023
การวางแผนเพื่ออนาคต

เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยยกระดับบริการโลจิสติกส์ที่ DACHSER ไปอีกขั้น โดยการปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใส การติดตามการจัดส่งแบบเรียลไทม์ เวลาในการตอบกลับที่รวดเร็ว ตลอดจนการควบคุมระบบซัพพลายเชนที่แม่นยำในประเทศและทวีปต่างๆ แล้วสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับเครือข่าย DACHSER และผลประโยชน์เชิงปริมาณที่ฝ่ายไอทีมอบให้แก่ลูกค้านั้นมีอะไรบ้าง นี่คือคำถามที่เราถาม Burkhard Eling (CEO) และ Stefan Hohm (CDO) ของ DACHSER

อ่าน
04/11/2023
“ความสำเร็จของเรานั้นมาจากความน่าเชื่อถือและคุณภาพ”

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ยากกว่าเดิมและดีมานด์ที่มากขึ้นในโลจิสติกส์: ปี 2022 เป็นปีแห่งความสำเร็จของ DACHSER อีกทั้งยังเป็นปีที่ท้าทาย ลูกค้านั้นเห็นคุณค่าความยืดหยุ่นที่ DACHSER นำมาปรับใช้กับซัพพลายเชนของตน Burkhard Eling ผู้เป็น CEO วางแผนสู่ปี 2023 ด้วยความมั่นใจ การทุ่มทุนในเครือข่ายโลจิสติกส์ การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล การปกป้ิองสภาพอากาศ และในด้านพนักงานนั้นช่วยให้การดำเนินการของ DACHSER นั้นชัดเจน

อ่าน
03/30/2023
“ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความไม่แน่นอน”

เราได้สอบถาม Burkhard Eling ผู้เป็น CEO ของ DACHSER เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัทของครอบครัวในด้านโลจิสติกส์ปี 2030 รวมถึงกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น

อ่าน
3
03/30/2023
เส้นทางสู่ 2030 กลยุทธ์สำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ในนิตยสาร DACHSER ฉบับที่แล้ว เราได้วิเคราะห์ว่าซัพพลายเชนของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อยุคแห่งภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มต้น ทีนี้ เหล่าบริษัทจะกำหนดจุดยืนอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และ DACHSER ได้เลือกเส้นทางไหน เรามีตัวชี้นำในเส้นทางสู่โลกทัศน์ใหม่

อ่าน
03/29/2023
นิตยสารDACHSERฉบับที่ 01/23

สมรรถภาพทางกายขั้นสูงสุด ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความสามารถในด้านการคิด ประสบการณ์ การรับรู้ถึงความเสี่ยง การร่วมมือกับผู้อื่น และการเคารพต่อธรรมชาติ คุณสมบัติที่กล่าวไปนี้คือหลายๆ คุณสมบัติที่นักปีนเขาชั้นนำมักมีอยู่กับตัว แต่คุณสมบัติที่กล่าวมาก็ถือเป็นลักษณะที่ดีที่บริษัทและผู้นำของบริษัทควรมี หากต้องการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงประสบความสำเร็จในช่วงเวลาอันไม่แน่นอนนี้

อ่าน
12/13/2022
นิตยสารDACHSERฉบับที่ 04/22

โลจิสติกส์มักทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินสถานะเศรษฐกิจโลก อันเป็นเพราะความเคลื่อนไหวของสินค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นตัวบ่งชี้แรกเริ่มของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางการค้าโลก ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์ นั่นเป็นหัวข้อหนึ่งในนิตยสาร DACHSER ฉบับใหม่

อ่าน
10/17/2022
นิตยสารDACHSERฉบับที่ 03/22

โลจิสติกส์เป็นกลุ่มนวัตกรรม โดยโซลูชันที่ตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงระบบส่งกำลังแบบทางเลือก แอพพลิเคชั่นดิจิทัลที่หลากหลาย การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด และผู้ช่วยเหลืออัตโนมัติแบบใหม่ในสถานีขนส่งและคลังสินค้า

อ่าน
07/13/2022
นิตยสารDACHSERฉบับที่ 02/22

การมีความกล้าและความมั่นใจเป็นเรื่องดีเสมอ และในช่วงเวลานี้ คุณสมบัติดังกล่าวก็มีสำคัญมากขึ้นยิ่งกว่าที่เคยเนื่องจากเรายังมองไม่เห็นปลายทางของความท้าทายและวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ ที่ DACHSER เราต่างก็ให้ความสำคัญกับบริการของเราเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และเรื่องราวต่างๆ ในนิตยสาร DACHSER จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

อ่าน
03/30/2022
นิตยสารDACHSERฉบับที่ 01/22

เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะมองไปที่ใด พวกเราทุกคนต่างก็กำลังพยายามหาวิธีก้าวผ่านช่วงเวลาอันไม่แน่นอนนี้อยู่ ประกอบกับการที่เรายังไม่สามารถจัดการกับไวรัสโคโรนาได้อย่างอยู่หมัด ซึ่งการระบาดครั้งใหญ่ในศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศของฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้ก็ทำให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกัน ทั้งโลกก็ไม่อยากเชื่อสายตาว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในใจกลางของยุโรปนั้นเป็นความจริง สงครามอันเลวร้ายในยูเครนทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพจากบ้านของตน

อ่าน
03/11/2022
แถลงการณ์ของ DACHSER เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

DACHSER ได้ติดตามข่าวสารจากประเทศยูเครนและรู้สึกกังวลและเสียใจเป็นอย่างมาก เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สงครามนั้นได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาณต่อทั้งผู้คนในประเทศและผู้คนที่ได้อพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ไม่จะว่าเป็นการสู้รบ การร่วมกันคว่ำบาตร และการปิดน่านฟ้านั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแก่ห่วงโซ่อุปทานและอุปทานของสินค้าในภูมิภาคดังกล่าว

อ่าน
03/03/2022
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน: ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกของ DACHSER

เราอยากจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติขนส่งทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางรถไฟในระดับสากล ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอยากแบ่งปันให้คุณทราบถึงมาตรการที่เรานำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราต้องระงับการจองการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นยูเครนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อีกทั้ง เรายังไม่สามารถรับจองบริการขนส่งทางรถไฟระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปได้อีกต่อไป การหยุดรับการจองแบบเดียวกันนี้รวมไปถึงการขนส่งทางรถบรรทุกระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปด้วย หากการขนส่งดังกล่าวเป็นการขนส่งที่ผ่านรัสเซีย เบลารุส หรือยูเครน เหตุผลที่เราใช้มาตรการเหล่านี้มาจากการที่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของลูกค้าเราได้เมื่อต้องผ่านประเทศดังที่กล่าวมา

ทั้งนี้ เรายังรับจองการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นรัสเซียและเบลารุสตามเดิม หากสายการบินและสายการเดินเรือยังคงสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ได้อยู่ ขณะนี้ เรากำลังเฝ้าจับตาดูผู้ให้บริการขนส่งและสายการบินกลุ่มแรกๆ ที่ระงับกิจกรรมของตนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมที่มีต้นทาง/ปลายทางเป็นประเทศเหล่านี้ คงไม่ต้องบอกว่า การจองที่มีต้นทาง/ปลายทางเป็นรัสเซียและเบลารุสนั้นต้องเป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลที่บังคับใช้กับประเทศเหล่านี้

นอกเหนือจากมาตรการเฉพาะเหล่านี้แล้ว เรายังคาดการณ์ถึงความเกี่ยวพันเพิ่มเติมที่มีต่อการปฏิบัติงานของเราด้วย ภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวมีความสำคัญมากต่อตลาดน้ำมันและพลังงานในระดับสากล เหตุนี้เองจึงทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่น BAF และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงก็ด้วยเช่นกัน เราจะคอยติดตามความคืบหน้าในอนาคตอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้คุณทราบเรื่อย นอกจากนี้ เรายังได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความขาดแคลนในตลาดการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากรัสเซียได้แบนไม่ให้สายการบินยุโรปผ่านน่านฟ้าของรัสเซียและยุโรปก็ได้แบนไม่ให้สายการบินรัสเซียผ่านน่านฟ้าของยุโรปเช่นกัน

ขณะนี้ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปนานเท่าไร หรือสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหน เราจะยังคงทำทุกทางต่อไปเพื่อจัดเตรียมโซลูชันให้แก่ลูกค้าของเราและช่วยให้คุณก้าวทันตามการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานในระดับสากลของคุณจะไม่หยุดชะงัก

ทีมงานของเราทั่วโลกจะยังคงติดต่อกับคุณ และคุณสามารถติดต่อหาผู้ติดต่อ DACHSER ของคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการประเมินสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะและหากต้องการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการขนส่งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรรถไฟก็ตาม

อ่าน