ย้อนกลับ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน:องค์กรพัฒนาภาคเอกชนจำนวนมากสร้างกิจกรรมต่างๆทั่วโลก

ในช่วงโลกาภิวัตน์องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่มีเครือข่ายระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาทสำคัญ ด้วยความร่วมมือของDACHSERกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก”Terre des hommes”เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในระยะยาวอย่างไร

รูปภาพ:Kathrin Harms, terre des hommes
รูปภาพ:Kathrin Harms, terre des hommes

การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาร่วม การย้ายถิ่นฐาน การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ:องค์กรพัฒนาภาคเอกชนนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากเพราะเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากการควบคุมของภาครัฐ โดยที่รัฐบาลพวกเขาได้ส่งเสริมประเด็นทางสังคมการเมือง หรือสิ่งแวดล้อมวิกฤตการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสส่งผลให้การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนนั้นเร่งด่วนยิ่งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศกำลังพัฒนามีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา  นี่เป็นความท้าทายสำหรับหลาย ๆ องค์กรเนื่องจากการทำงานของพวกเขาถูกขัดขวางจากคำสั่งงดการเดินทาง รวมไปถึงสภาพการทำงานที่ยากลำบากและมาตรการด้านสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ผู้ที่เคยบริจาคและให้ความช่วยเหลือจำนวนมากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้ช่วงเวลาที่วิกฤตเช่นนี้ แต่นี่คือสิ่งที่องค์กรพัฒนาภาคเอกชนต้องพึ่งพา นอกเหนือจากค่าสมาชิกแล้วการบริจาคยังเป็นแหล่งเงินทุนหลักของพวกเขาอีกด้วย ความโปร่งใสเกี่ยวกับการถ่ายโอนกระแสเงินสดขององค์กรและสิ่งที่องค์กรได้จัดทำและประสบความสำเร็จด้วยเงินเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริจาค องค์กรพัฒนาภาคเอกชนหลายแห่งได้แจ้งให้ผู้บริจาคทราบถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องการช่วยเหลือและกิจกรรมต่างๆ แล้วยังรวมถึงรายละเอียดโครงการและการบริหารเงินอย่างเป็นเป็นประจำผ่านช่องทางจดหมายข่าวหรือบนเว็บไซต์ นอกจากนี้องค์กรพัฒนาภาคเอกชนยังได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้เงินบริจาคอย่างถูกต้อง ตราประทับการบริจาคจาก German Central Institute for Social Issues (DZI) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริจาคมากยิ่งขึ้น ตราประทับซึ่งสามารถรับรองว่าองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความน่าเคารพนับถือของงาน

DACHSERให้การสนับสนุน terre des hommes

จากการคาดการณ์ในปัจจุบันมีองค์กรพัฒนาภาคเอกชนจำนวนหลายหมื่นแห่งทั่วโลกมอบความช่วยเหลือการดูแลทางการแพทย์ในพื้นที่วิกฤตดูแลผู้ลี้ภัย การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กในระยะเริ่มต้นและอื่น ๆ โดยหนึ่งในองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กที่มีชื่อเสียงคือTerre des hommes องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2510 เพื่อคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก ป้องกันเด็กจากการถูกใช้เป็นทาสและการแสวงหาประโยชน์ ดูแลเหยื่อของสงคราม ความรุนแรง และการล่วงละเมิด รวมถึงให้การศึกษาและฝึกอบรมเด็ก ปัจจุบันการช่วยเหลือของขององค์กร  terre des hommes ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการจำนวน 386 โครงการทั่วโลก ทั้งนี้ DACHSER องค์กรที่ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  ได้สนับสนุนการทำงานของ terre des hommes ในเขตพื้นที่เอเชียใต้ แอฟริกาตอนใต้ และละตินอเมริกาแล้วตั้งแต่ปี 2548  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมให้ผู้คนมีสามารถในการช่วยเหลือตนเอง” Terre des hommes ดำเนินโครงการช่วยเหลือในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงชีวิตของเด็กและคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านอย่างถาวร ในฐานะองค์กร โลจิสติกส์ระดับโลกเรามีการประสานงานการทำงานทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คน ตลาด และภาคส่วนการผลิตนั้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านโลกาภิวัตน์  ดังนี้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะยืนหยัดทำงานด้านโลจิสติกส์เพื่อคนเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพวกเขา” Bernhard Simon ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ DACHSER อธิบายเพิ่มเติม

ด้วยการขยายเวลาของสัญญากับองค์การช่วยเหลือเด็ก  terre des hommes ไปจนถึงปี 2568 DACHSER จะให้การสนับสนุนรัฐพิหาร ซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเช่นเดียวกับโครงการในนิวเดลีและในอุตตรประเทศดู Ingrid Mendonca กำลังเข้าประสานงานโครงการสำหรับความช่วยเหลือของ Terre des hommes ประเทศเยอรมนีและทำงานด้วยความกระตือรือร้นในความมุ่งมั่นของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กลุ่มเยาวชนต่าง ๆไม่เพียงส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือชุมชนของตนเองโดยเย็บหน้ากากและจัดเตรียมอาหารเพื่อการบริโภค แต่พวกเขายังประสานงานกับวัยรุ่นในหมู่บ้านเขตอื่น ๆ แม้แต่รัฐและจัดการด้านการจัดระเบียบวินัยในชุมชน” Ingrid Mendonca กล่าว แรงบันดาลใจในการทำงานนั้นมาจากความมุ่งมั่นในการแก้ไขสถานการณในปัจจุบัน

ในฐานะองค์กร โลจิสติกส์ระดับโลกเรามีการประสานงานการทำงานทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คน ตลาด และภาคส่วนการผลิตนั้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านโลกาภิวัตน์ ดังนี้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะยืนหยัดทำงานด้านโลจิสติกส์เพื่อคนเหล่านี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพวกเขา

นอกจากนี้พนักงานองค์กร DACHSER ยังได้รับประโยชน์จากความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถสนับสนุนโครงการ Terre des hommes ตัวอย่างเช่น Melanie Diem ผู้ดำรงตำแหน่งTeam Leader Project Management  ที่ DACHSER ประสานงานโครงการด้านความยั่งยืนโดย terre des hommes และ DACHSER ในเขตลิฟวิ่งสโตน  ประเทศแซมเบีย DACHSER ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาจากเครือข่าย terre des hommes ได้เข้าร่วมในโครงการ  พลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นน่าประทับใจมาก พนักงานของ DACHSER มีโอกาสที่จะเพลิดเพลินกับการทำงานขององค์กรพัฒนาภาคเอกชนซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน” Melanie Diem อธิบาย

รูปภาพ:Kathrin Harms, terre des hommes
รูปภาพ:Kathrin Harms, terre des hommes

ความมุ่งมั่นที่แรงกล้า

ด้วยความร่วมมือระหว่าง DACHSER และ terre des hommes แสดงให้เห็นว่าองค์กรการค้าและองค์กรพัฒนาภาคเอกชนนั้นสามารถทำงานร่วมกันและบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันได้ การทำงานร่วมกันของเรากับ DACHSER มีคุณค่าและสำคัญสำหรับเราเป็นพิเศษเพราะนั่นแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรแต่ละองค์กรเป็นอย่างมากและภายใต้ความจริงใจและความซื่อสัตย์”  Stephan Stolze ผู้ดำรงตำแหน่ง Head of the Fundraising Department ของ Terre des hommes กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานและ Bernhard Simon ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ DACHSER  ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการ terre des hommes ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนจากบริษัท DACHSER  พวกเขาต้องการทราบถึงสภาพความเป็นผู้ของคนชนชั้นแรงงานว่าเป็นอย่างไรและการสนับสนุนของ DACHSER จึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นได้ในปี 2018 ความมุ่งมั่นของ DACHSER ได้รับพิสูจน์ผ่านการได้รับรางวัล CSR ของเยอรมันในหมวดหมูการมีส่วนร่วมต่อสังคมการเป็นพันธมิตรกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชนทำให้ DACHSER เป็นผู้บุกเบิกการทำงานส่วนนี้เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ บริษัทในประเทศเยอรมนีสนับสนุนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ ควรพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อของยูเอ็น(UN) อย่างจริงจัง รวมถึงการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้นานที่สุด

ติดต่อ Katrine Cheng