ย้อนกลับ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำหรับเรานั่นเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่การจากลา”

ในวันที่1มกราคมBernhard Simonผู้ดำรงตำแหน่งCEOของDACHSERและMichael Schillingตำแหน่งCOO Road Logistics จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทโดยพวกเขากำลังจะลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ของBurkhard Elingซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงร่วมถึงความสามารถการรับมือกับวิกฤตการณ์ได้Bernhard Simonกำลังเกิดเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหารระดับสูงของDACHSER

CEOของDACHSERนายBernhard Simon

เราจะไม่ปล่อยให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ามากำหนดการทำงานของเรา นี่เป็นหลักการที่เรายึดถือมาตลอดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงกลางของการปิดตัวลงชั่วคราวของธุรกิจในทวีปยุโรปและในอีกหลายๆประเทศทั่วโลก เราได้แจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของแผนระยะยาวสำหรับเรื่องผู้บริหารระดับสูงของDACHSERในวันที่1มกราคม2564

ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน รวมถึงมุมมองในแง่ลบสำหรับก้าวต่อไปในอนาคตของงอค์กร นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ตลอดปี2563นั้นถือเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามารถในการรับมือต่อปัญหาของเครือข่ายของเราซึ่งองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร สถานที่ทำงานต่างๆรวมถึงระบบไอทีนั้นอาจจะประสบสภาวะวิกฤต แต่เรามีความพร้อมเสมอในการส่งมอบบริการต่างๆภายใต้สภาวะการณ์ที่ยากลำบากที่สุด นี่ถือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราต่างได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมาก

ก้าวต่อไปของDACHSER

หลังจาก31ปีของการทำงานร่วมกันในด้านการจัดการเหล่าExecutive Board memberและdeputy, COO Road Logistics นายMichael Schillingและฉันกำลังก้าวลงจากตำแหน่งที่ทรงเกียรติของบริษัทที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงพร้อมกับความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ นั่นคือชีวิตการทำงานของเรา ในฐานะคณะกรรมการกำกับการทำงาน เราทั้งสองจะยังคงอุทิศตนเองเพื่องานของเราเพื่อองค์กรDACHSERของเรา สำหรับเรามันคือการเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่การจากลา

ในช่วงปีที่ผ่านมาBurkhard Elingและทีมงานคณะกรรมการบริหารที่เข้ามาของเขาได้พิสูจน์ความกล้าหาญของพวกเขาอีกครั้ง ตอนนี้พวกเขาจะเริ่มทำงานเพื่อก้าวต่อไปบนเส้นทางในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดในโลก สำหรับการดำเนินการดังกล่าวพวกเขายังคงปฏิบัติตามประเพณีขององค์กรที่ทรงคุณค่า พร้อมการเพิ่มมูลค่าและการปรับปรุงงบดุลด้านโลจิสติกส์สำหรับลูกค้าของDACHSER

ติดต่อ Katrine Cheng