ย้อนกลับ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

DACHSER Air & Sea Logistics ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเภสัชภัณฑ์ในสามทวีป

แอตแลนตาได้กลายมาเป็นสาขาต่อไปของ DACHSER ที่จะได้รับการรับรอง CEIV Pharma จาก IATA

ปัจจุบันแอตแลนตาได้กลายเป็นที่ตั้งอันดับที่สี่ของ DACHSER ตามหลังแฟรงเฟิร์ต มุมไบ และไฮเดอราบัด ที่ผ่านการรับรองแล้ว ทั้งนี้ แอตแลนตาจะได้รับการรับรองในอีกสิบเดือนข้างหน้า ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นการขยายเครือข่ายการบริการของบริษัทสำหรับลูกค้าในภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการสาธารณสุขให้กว้างไกลออกไป

DACHSER Air & Sea Logistics ได้รับการรับรองสำหรับการดำเนินการจัดส่งเภสัชภัณฑ์ในสามทวีป
DACHSER Air & Sea Logistics ได้รับการรับรองสำหรับการดำเนินการจัดส่งเภสัชภัณฑ์ในสามทวีป

การรับรองสำหรับสาขาแอตแลนตาในสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบ่งบอกถึงก้าวที่สำคัญในการขยายเครือ ข่ายระดับโลกของ DACHSER ในด้านโซลูชันในภาคส่วนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ การสาธารณสุข ในช่วงปลายปี 2561 DACHSER ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) จาก IATA สำหรับสาขาสนามบินในแฟรงเฟิร์ต และหลังจากนั้น สาขาในอินเดีย ได้แก่ มุมไบและไฮเดอราบัด ก็ได้รับการรับรองดังกล่าวในช่วงกลางปี 2562

ที่ตั้งของเราในประเทศเยอรมนี อินเดีย และสหรัฐอเมริกาช่วยให้เราสามารถมอบบริการแก่ลูกค้าของเราในภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการสาธารณสุขในภูมิภาคหลักได้ทั่วโลก การรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เราถึงพร้อมด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดด้านการบริการ และคุณภาพ ด้วยการมีกระบวนการที่มีความสม่ำเสมอและมีเครือข่ายที่ตรงตามข้อกำหนด ในทางกลับกัน ลูกค้าของเราก็ได้รับประโยชน์จากบริการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ตรงตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพ

Timo Stroh Head of Global Air Freight ของ DACHSER

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การรับรอง IATA สะท้อนถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเฉพาะ ของผู้จัดส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ในแง่ของการมอบบริการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ตรงตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพ การรับรอง CEIV Pharma เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการดำเนินการจัดการสินค้า เภสัชภัณฑ์ของบริษัทมีความสอดคล้องและแม้แต่ทำได้สูงเกินกว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วโลก ในระดับสากล

 

DACHSER บรรลุและก้าวล้ำเกินกว่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ระดับสากล

ในที่นี้รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ (GDP) ของสหภาพยุโรป และองค์การอนามัยโลก, มาตรฐานของ United States Pharmacopeia และข้อบังคับในการควบคุม อุณหภูมิของ IATA ในกระบวนการรับรอง มีการฝึกอบรมทั้งระดับภายในและภายนอก มีการตรวจสอบกระบวนการในการจัดการกับการจัดส่งสินค้าด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการสาธารณสุขที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และมีการประเมินอย่างครอบคุลมสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระสองรายที่แยกจากกัน

ติดต่อ Katrine Cheng