ย้อนกลับ
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย Burkhard Eling เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ DACHSER

ผู้บริหารรุ่นใหม่: คณะกรรมการบริหารชุดใหม่สำหรับปีใหม่

ในวันที่ 1 มกราคม  2564 นาย Burkhard Eling ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ (CEOควบรวมตำแหน่งโฆษกประจำคณะกรรมการบริหาร(Spokesperson of the Executive Board)  ของ DACHSER ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เขาเป็นผู้นำทางด้านงานกลยุทธ์องค์กร งานด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารการตลาดรวมถึงการจัดการบัญชีหลักขององค์กรและแผนการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร โดยที่การร่วมงานระหว่าง Eling และนาย Bernhard Simon ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทที่ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของในช่วงกลางปี 2564

นาย Burkhard Eling เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ DACHSER
นาย Burkhard Eling เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ DACHSER

นอกจากนี้ภายใต้การทำงานของคณะกรรมกำกับดูแลของนาย Simon ซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(COO)ของโลจิสก์ติกทางบกนาย Michael Schilling  สำหรับบริษัท DACHSER ชุดคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยผู้จัดการทั้ง 2 คนของ DACHSER ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้รับผิดชอบหน่วยงานการจัดการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนี้ นาย Stefan Hohm ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร (CDO) และ Alexander Tonn ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(COO)ของโลจิสก์ติกทางบก   พวกเขาเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้นาย Robert Erni ซึ่งวางมือจากบริษัท DSV Panalpina และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท DACHSER ในวันที่ 1 กันยายน 2563 และรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน (CFO) โดยมีนาย Edoardo Podestà ซึ่งดำรงตำแหน่ง COO ของหน่วยงานโลจิสติกสท์างอากาศและทางทะเล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เข้าร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมคณะกรรมการบริหารทั้ง 5 คน

นาย Eling ในวัน 49 ปี เขาเข้าร่วมทำงานกับ DACHSER ตั้งแต่ปี 2555 ในตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานด้านการเงิน กฎหมายและภาษี โดยเขาเข้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน (CFO) ในปีถัดไป นับตั้งแต่ตอนที่เขารับผิดชอบโครงการความคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมทั้งกลุ่มของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยประวัติการศึกษาระดับปริญญา ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ นาย Eling ได้ร่วมงานกับ DACHSER ในกลุ่มงานวิศวกรรมและงานบริการของ Bilfinger SE ซึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมและตรวจสอบภายใน (Head of the controlling and internal audit departments)  และ CFO ของบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศ โดยในช่วงแรกของการทำงานนาย Eling เริ่มทำงานกับบริษัทก่อสร้าง Hochtief AG และ Philipp Holzmann AG

เพื่อนคณะกรรมการของฉันและฉันกำลังดำเนินงานในบริษัทที่แข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้แต่ความท้าทายของวิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัสก็ยังไม่สามารถทัดทานได้ และด้วยความรู้และความมุ่งมั่นอย่างมากของบุคลากรของงค์กร DACHSER จึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการให้การสนับสนุนด้านห่วงโซ่อุปทานกับลูกค้าทั่วโลก แม้ว่าการทำงานจะมีปัญหาและเต็มไปด้วยสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

นาย Burkhard Eling (CEO) ของ DACHSER กล่าว

ด้วยความไว้วางใจและการสนับสนุนของครอบครัวผู้ก่อตั้งเราในฐานะทีมคณะกรรมการบริหารจะรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่งเน้นผู้คนของ DACHSER ในฐานะ บริษัทที่มีการทำงานแบบครอบครัว ขณะเดียวกันนั้นเรามีพันธกิจที่จะพัฒนาบริษัท ต่อไปด้วยวิจารณญาณและความคล่องตัว เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดในโลก

ด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่มากประสบการณ์

นาย Alexander Tonn จะเป็นสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริหารของ DACHSER ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ในฐานะ COO ของโลจิสก์ติกทางบก เขาจะดูแลรับผิดชอบเครือข่ายการขนส่งทางบกของยุโรป สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและอาหาร นอกจากนี้เขาจะยังคงเป็นผู้นำหน่วยธุรกิจ นายTonn อายุ 47 ปี เขาทำงานร่วมกับบริษัทมากว่า 20 ปี โดยเขาทำงานด้านบริหารองค์กรและผู้บริหารศูนย์โลจิสติกส์ Allgäu ของ DACHSER ในเมือง Memmingen โดยที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เขารับผิดชอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบสัญญาระดับโลกของผู้ให้บริการโลจิสติกส์มาเป็นเวลาหลายปี

Stefan Hohm อายุ 48 ปี เขาเป็นหัวหน้าหน่วยบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา  ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร (CDO) โดยตลอดระยะเวลาเวลา 27 ปีที่นาย Hohm ทำงานให้กับ DACHSER นั้น เขาได้บริหารสาขาในเมืองเออร์เฟิร์ต (ทูรินเจีย) และฮอฟ (ฟรานโกเนียตอนบน) โดยล่าสุดเขาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กร (Corporate Director) สำหรับงานวิจัยและพัฒนาของผู้ให้บริการโลจิสติกส์รวมถึงธุรกิจโซลูชั่นองค์กร  นอกจากการพัฒนาด้านไอทีแล้วตอนนี้เขายังรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์สัญญาทั่วโลกอีกด้วย

Robert Erni อายุ 54 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงินโลจิสติกส์ (internationally experienced logistics finance manager) เป็นผู้มีประสบการณ์ในระดับสากลนั้นเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง CFO ของ Burkhard Eling ซึ่งเขาจะเข้ารับตำแหน่ง CFO ในวันที่ 1 มกราคม 2564 หลังจากการปฐมนิเทศและช่วงของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา 4เดือน โดยก่อนที่จะร่วมงานกับ DACHSER นั้น เขาเคยดำรงตำแหน่ง CFO ของกลุ่มที่บริษัท Panalpina ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นระยะเวลานานเจ็ดปี

ด้วยการบริหารงานของ Edoardo Podestà ในฐานะ COO ด้านโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 ทำให้บริษัท DACHSER ยังสามารถดำเนินงานด้านธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลต่อไปได้ ผู้บริหารชาวอิตาลี อายุ 58 ปีนี้ ประจำการอยู่ในฮ่องกงและได้รับการนำเสนอให้เป็นกรรมการผู้จัดการของธุรกิจขนส่งทางอากาศและทางทะเลของ DACHSER ในหน่วยธุรกิจเอเชียแปซิฟิกในปี 2557 นาย Podestà ยังเป็นผู้จัดการ DACHSER ที่มีมากไปด้วยประสบการณ์ โดยเขาเริ่มต้นทำงานกับบริษัทในปี 2546 เมื่อบริษัททำการเข้าซื้อกิจการร่วมค้า Züst Ambrosetti Far East Ltd

ติดต่อ Katrine Cheng