ร่วมงานกับเรา Mediaroom

การจัดการคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพเป็นหลักที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรและพนักงานของ DACHSER ทุกคนได้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เรายึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองมากมาย เราได้รับรางวัลมากมายสำหรับความสำเร็จเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ ด้าน IT และโลจิสติกส์   

การจัดการคุณภาพของเราจะกำหนดมาตรฐานในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์: ตั้งแต่การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงการดูแลลูกค้า ความปลอดภัยและบริการ หน่วยธุรกิจทั้งหมดของ DACHSER ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและความท้าทายในการจัดการคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานของเราในฐานะผู้นำด้านคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อบริการโลจิสติกส์   

กฎของเครือข่ายช่วยให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและรับผิดชอบต่อแนวทางการจัดการและการประสานงานเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด เมื่อจัดการตามคำสั่งซื้อของคุณ พื้นที่ปฏิบัติงานของ DACHSER จะดำเนินการตามมาตรฐานแบบเดียวกันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในระหว่างการจัดส่งและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส

การรับรองของ DACHSER

 • DIN ISO/IEC 27001 (DACHSER IT)
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • การรับรองตามมาตรฐาน IFS Logistics (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • การรับรอง BIO (DE-ÖKO-003) ตามกฎหมาย REG (EU) no. 834/2007 (DACHSER Food Logistics)
 • เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน QS รวมถึงผลไม้ ผักและมันฝรั่ง (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)  
 • SQAS, Safety & Quality Assessment System (ระบบประเมินความปลอดภัยและคุณภาพ) (DACHSER Chem Logistics)

รางวัลของ DACHSER

การขนส่งทางอากาศ

 • Lufthansa Quality Award (รางวัลคุณภาพจาก Lufthansa) ยุโรป & แอฟริกา ประจำปี 2014
 • Cargo Quality Award (รางวัลคุณภาพของสินค้า) เยอรมนี (ผู้ชนะหลายราย)
 • Global Partner (พันธมิตรระดับโลก) ตั้งแต่ปี 2012 Cargo Quality Award (รางวัลคุณภาพของสินค้า) ยุโรปและแอฟริกา ประจำปี 2014
 • Cargo Quality Award (รางวัลคุณภาพของสินค้า) ประจำปี 2015 รางวัล
 • Planet of Excellence ประจำปี 2016

ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงของเรา

เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าของเราพึงพอใจเป็นอย่างมากกับผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของเราและแนะนำเราให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ข้อมูลนี้มาจากการสำรวจตัวแทนลูกค้า 4,100 ราย ซึ่งดำเนินการทุก ๆ สองปีมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้จะมีการขอให้ลูกค้าประเมินคุณภาพของคำขอรับบริการ บริการจัดส่ง บริการด้านความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้า เครื่องมือการจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานเชิงรุกที่ชื่อ ActiveReport ยังก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง

การจัดการคุณภาพของเรายึดตามองค์ประกอบหลักสามส่วน

 • เครือข่ายของ DACHSER: โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายทั่วโลกและระบบ IT อัจฉริยะช่วยให้สามารถจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 • ระบบจัดการขนส่งอัจฉริยะ: ในฐานะองค์กรการเรียนรู้ เราได้ปรับวิธีการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในแบบเรียลไทม์และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อคุณ
 • บุคลากรที่ยอดเยี่ยม: เราทุ่มเทในการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของ DACHSER

วิธีการจัดการและวัดคุณภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีบทบาทในฐานะผู้นำด้านคุณภาพในตลาดโลจิสติกส์ในการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปของเรา ซึ่งรวมถึงระบบ IT แบบครบวงจรและการไหลของสินค้าที่โปร่งใสอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน พื้นที่การขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้เราสามารถควบคุมปริมาณได้ในระยะยาว โดยจะรวมช่วงวันหยุดเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์อยู่ในการวางแผนห่วงโซ่โลจิสติกส์ตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการประเมินหลายครั้งต่อเดือน การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้คุณภาพการให้บริการของเรามีความโปร่งใสและสามารถวัดผลได้ กระบวนการโลจิสติกส์มาตรฐานของเราในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลให้มีอัตราส่วนการสูญเสียต่ำและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง

มาตรการรับประกันคุณภาพ
เพื่อรับประกันระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สูงอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องอาศัยวิธีการประกันและการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้:   
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ   
 • การควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอจากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator - KPI) ในกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด   
 • การป้องกันความเสียหายที่จริงจังโดยใช้มาตรการ พื้นที่ปฏิบัติงาน   
 • ความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง - ด้วยการควบคุมเครือข่ายทั่วยุโรป กระบวนการที่ใช้ระบบ IT และการรายงานทันทีในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในกระบวนการขนส่งผ่านเครื่องมือการจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่ชื่อว่า ActiveReport   
 • ระบบที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกของ DACHSER IT และตำแหน่งเครือข่ายทางกายภาพ
ความปลอดภัยของสินค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของ DACHSER

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของสินค้าของคุณ มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสูงประจำอาคารของเรา พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในกระบวนการโลจิสติกส์ที่สำคัญทั้งหมดเพื่อให้การโอนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งทางกายภาพและระบบดิจิทัล นอกจากนี้ การฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง การกำหนดมาตรฐานการบรรทุกและถ่ายสินค้า ความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้าที่เหมาะสม การตรวจสอบอุณหภูมิและการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดีเพื่อช่วยปกป้องสินค้าของคุณ    

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการทดลองและทดสอบ เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์ ซีลที่ระบุรหัสประจำผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการอัตโนมัติพร้อมเอกสารติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลสอดคล้องกันยังช่วยให้มั่นใจในการป้องกันที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราตรวจสอบคุณภาพการบรรทุกเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบตามปกติของเรา เราใช้รถพ่วงบรรทุกสองชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในระหว่างการขนส่ง

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความปลอดภัยในการขนส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม