ร่วมงานกับเรา Mediaroom

DACHSER ประเทศไทย - บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดในแห่งเดียว

นอกจากบริการขนส่งและคลังสินค้าทั่วโลกของเราแล้ว เรายังให้บริการมากมายตามห่วงโซ่อุปทานซึ่งสามารถปรับแต่งและเลือกขนาดได้ทีละรายการ เราควบคุมการจัดซื้อจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ตามสัญญาของคุณทั่วโลกผ่านเครือข่ายการขนส่งที่หลากหลายของเราตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและบริการส่วนบุคคล

บริการของเราประกอบด้วย

การขนส่งทางอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การขนส่งทางทะเล
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการทางรถไฟ
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม
โลจิสติกส์สำหรับข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดการคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการค้าต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม