ร่วมงานกับเรา Mediaroom

ความปลอดภัยในการขนส่ง - ทำให้คุณภาพสามารถวัดผลได้

ที่ DACHSER การประกันคุณภาพของการจัดส่งสำหรับคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ในการวัดและระบุปริมาณของบริการด้านโลจิสติกส์โดยรายละเอียด เราได้ติดตั้งระบบการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพอย่างครบวงจร ที่ DACHSER การประกันคุณภาพของการจัดส่งสำหรับคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ในการวัดและระบุปริมาณของบริการด้านโลจิสติกส์โดยรายละเอียด เราได้ติดตั้งระบบการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพอย่างครบวงจร ทั้งนี้เราอาศัยการประเมินผลและ KPI การศึกษาและแอปพลิเคชันด้าน IT จำนวนมาก ซึ่งเราใช้เพื่อทำให้คุณภาพของบริการของเราโปร่งใส ข้อมูลที่นำมาประเมิน ได้แก่   
คุณภาพการจัดส่ง  
เวลาขนส่งสินค้า   
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าหรืออุปสรรคในการจัดส่งสำหรับผู้รับ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของสายโซ่ความเย็น

การเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประสิทธิภาพของระบบทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์

สำหรับเกณฑ์เหล่านี้ เราจะใช้ค่าเป้าหมายคงที่ ซึ่งเราจะตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สำหรับวิธีนี้ การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการถาวรในห่วงโซ่อุปทานประจำวัน ในการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญเหล่านี้ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพที่แน่ชัด ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ entargo, classicline หรือ vivengo ของเรา ทำให้เราสามารถสร้างข้อมูลประสิทธิภาพที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีมาตรฐานคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคุณ ในฐานะลูกค้า สามารถไว้วางใจได้เสมอ

วิธีนี้คือวิธีที่เราใช้ควบคุมคุณภาพของผลการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ของเรา

  • การเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประสิทธิภาพของตัวแปรด้านคุณภาพต่าง ตามข้อเสนอของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานของเรา   
  • เครื่องมือการจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานที่ชื่อ Active Report จะแจ้งให้เราทราบถึงอุปสรรคในการขนส่งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานของ DACHSER สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมได้ทันท่วงที   
  • การรักษาความปลอดภัยของสินค้าอย่างถูกต้อง   
  • เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยใช้เครื่องหมายเส้นขอบที่ด้านหลังและด้านข้างของรถบรรทุกพ่วง   
  • ความสะอาดยานพาหนะทั้งภายในและภายนอกระดับมืออาชีพ   
  • ตรวจสอบอุณหภูมิอย่างครบถ้วน      
  • การติดตามการจัดส่งที่ระดับแพ็กเกจ

การควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล

เราวัดระดับความมุ่งมั่นในการให้บริการตามที่กำหนดไว้สำหรับคุณโดยมีมาตรฐานซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลระบบ IT ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์ประกอบหลักในการควบคุมคุณภาพส่วนกลางคือ ระบบจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานของเราที่ชื่อว่า ActiveReport ActiveReport ช่วยให้ทั้งคุณและแผนกบริการในสาขาของ DACHSER ของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการขนส่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีจากการเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดส่งแบบทันที   

ที่ DACHSER Chem Logistics และ DACHSER Food Logistics เราได้กำหนดความต้องการเฉพาะสินค้าที่แน่นอน โดยเราจะตรวจสอบกับแผนกสนับสนุนด้าน IT อย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยในการบรรจุสินค้าลงรถบรรทุกของ DACHSER

ความปลอดภัยในการจัดสินค้าลงรถบรรทุกที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มการเดินทางเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการประกันคุณภาพของเรา เราฝึกอบรมพนักงานคลังสินค้าและพนักงานขับรถของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงวิธีการบรรทุกสินค้าลงรถบรรทุกได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยในขณะขับขี่

ติดต่อ ทีมขายประเทศไทย