ร่วมงานกับเรา Mediaroom

บริการเสริม - เพิ่มมูลค่าจากบริการจัดจ้างบุคคลภายนอก

ด้วยบริการเสริม (Value Added Services, VAS) ของเรา เราสามารถนำเสนอบริการเพิ่มเติมมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าของคุณได้ในทุกขั้นตอน  โซลูชั่นเสริมที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้โลจิสติกส์ของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ธุรกิจของคุณคล่องตัวและตอบสนองได้ดีขึ้น เมื่อใช้บริการจัดจ้างบุคคลภายนอกเสริมในการจัดสรรคลังสินค้า คุณสามารถได้รับทรัพยากรอันมีค่าที่สามารถนำมาใช้เพื่อขยายธุรกิจหลักของคุณได้    

นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมตามมาตรฐานแล้ว เรายังพัฒนาบริการ VAS ตามคำขอเฉพาะบุคคล ซึ่งออกแบบตามความต้องการเฉพาะของคุณเท่านั้น กระบวนการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กรของเราที่มีชื่อว่า Mikado

บริการเสริมของเรา

สินค้าหลายชนิดในห่อเดียว การประกอบสินค้าตัวอย่าง โลจิสติกส์สำหรับห้างร้าน การติดฉลาก สินค้าชนิดเดียวในห่อเดียว สินค้าที่แนบติดกับหีบห่อ การประกอบผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค้าส่งคืน การสุ่มตัวอย่าง  การบรรจุพิเศษ