การขนส่งสินค้าทางทะเล: การอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โลก

เนื่องจากการหยุดชะงักของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมา (การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และความแออัดของท่าเรือเป็นประจำ) ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยด้านล่างนี้คือข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งหมดที่เราหามาให้เพื่อลดการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณได้

ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา/อ่าวซานเปโดร/ท่าเรือลอสแองเจลิส

  • สถานการณ์ในสหรัฐฯ ดีขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีเรือคอนเทนเนอร์หลายลำในอ่าวซานเปโดรที่ต่อคิวเข้าสู่ท่าเรือเพื่อถ่ายสินค้า
  • ผลกระทบยังคงสามารถเห็นได้ในห่วงโซ่โลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าทางทะเล การที่คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าจำนวนมากเข้าสู่สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องยังคงทำให้ยากต่อการระบายสินค้าค้างส่งที่มีอยู่

คลองสุเอซ

  • แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมานานกว่า 10 สัปดาห์แล้ว แต่การจราจรของการขนส่งสินค้าทางทะเลก็ยังไม่สมดุลเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า "ปรากฏการณ์ระลอกคลื่น"
  • หลังจากที่คลองสุเอซสามารถกลับมาสัญจรได้ ท่าเรือยุโรปก็แออัดมากเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณขาเข้าที่สูงอย่างฉับพลัน รองลงมาคือท่าเรือเอเชีย โดยเฉพาะท่าเรือจีน

ท่าเรือฮัมบูร์กและเบรเมอร์ฮาเฟิน/รอตเทอร์ดาม

  • เนื่องจากการขวางกั้นคลองสุเอซและ "ปรากฏการณ์ระลอกคลื่น" ดังที่ได้กล่าวไป ส่งผลให้การดำเนินงานที่ท่าเรือฮัมบูร์กและเบรเมอร์ฮาเฟินไม่สมดุลด้วยเช่นกัน
  • จากความแออัดนี้ บริษัทขนส่งจึงถูกชักชวนให้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปยังท่าเรือวิลเฮล์มฮาเวนหรือรอตเทอร์ดามแทน
  • โดยคาดว่าจะเกิดความล่าช้าภายในการดำเนินการของท่าเรือรอตเทอร์ดามเช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของกิจกรรมการท่าได้

ท่าเรือหยานเถียน/เสอโข่ว/หนานซา

  • ความล่าช้าเกิดขึ้นในภูมิภาคจีนตอนใต้ (เช่น หยานเถียน/เสอโข่ว/หนานซา) เนื่องจากกิจกรรมการท่าที่จำกัด โดยคาดว่าการกลับมาดำเนินการตามปกตินั้นจะต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้

เรามีการติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ที่ติมากที่สุด สำหรับคำแนะนำส่วนบุคคล โปรดติดต่อตัวแทนของ DACHSER ในพื้นที่ของคุณเพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

 

ติดต่อ Katrine Cheng