ถ้อยแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

ด้วยประกาศฉบับนี้แดชเชอร์ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแผนงานดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 (corona virus) ภายในองค์กรของแดชเชอร์และชี้แจงถึงสถานะปัจจุบันของกิจกรรมการดำเนินงานรวมถึงผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งของลูกค้าของเรา

ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับข้อควรปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังได้รับการเผยแพร่ภายในองค์กรแดชเชอร์ทุกสาขาทั่วโลก การดำเนินการที่ต้องแผนงานที่วางเอาไว้ รวมถึงมีการจัดตั้งระบบการรายงานกลางและมีการประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอและคำจำกัดความของการดำเนินการเพิ่มเติมตามสถานการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการขยายและทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเรื่องของการจัดการสุขอนามัยที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ (ทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินงานและสุขอนามัยภายในการดำเนินงาน)

นอกจากที่มาตราการที่แดชเชอร์ในรับมือการสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรแดชเชอร์แล้ว การดำเนินการของแดชเชอร์ยังเข้มงวดต่อกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินงานได้วางแผนไว้อย่างเป็นทางการ ในปัจจุบันและการใช้มาตรการการป้องกันที่หมาะสมตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง แผนปฏิบัติการต่างๆที่วางไว้ก็เตรียมพร้อมต่อการจัดการเพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าองค์กรแดชเชอร์ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้

เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ประสิทธิการทำงานของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการร่วมมือกับคนขับรถบรรทุกเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังผสานรวมฝ่ายต่างๆเพื่อเข้ากับการจัดการด้านสุขอนามัยของเราและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมือในทุกพื้นที่ๆการทำงาน

เรากำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าและป้องกันความล่าช้าในการดส่ง หากห่วงโซ่อุปทานได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง จากการตรวจสอบ การควบคุม การยกเลิกเที่ยวบิน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจะพยายามหาแนวทางวการแก้ไขในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เราต้องการชี้ให้เห็นว่าสามารถขยายเวลาการส่งมอบสำหรับสินค้าฝากขายได้ อย่างไรก็ตามมาตรการที่เราได้ดำเนินการไปแล้วทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป้าหมายในการทำงานเป็นไปได้เราจำเป็นต้องประสานงานชี้แจงข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า โปรดติดต่อกับจุดติดต่อในท้องที่ของคุณที่สาขาแดชเชอร์

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng