DACHSERเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งและมั่นคงในตลาดโลจิสติกส์ประเทศเยอรมัน

DACHSERป้องกันตำแหน่งผู้นำตลาดโลจิสติกส์ในประเทศเยอรมัน ด้วยผลการศึกษาเรื่อง“100อันดับองค์กรด้านโลจิสติกส์ประจำปี2563/2564”ที่ตีพิมพ์รายงานว่าในภาคส่วนธุรกิจ ผู้ให้บริการทางด้าน          โลจิสติกส์นั้นสามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อีก เพื่อคุณภาพของบริการโลจิสติกส์แบบสัญญาสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือการขนส่งทางอากาศและทางทะเล

DACHSERป้องกันตำแหน่งผู้นำตลาดโลจิสติกส์ในประเทศเยอรมันด้วยผลการศึกษา“100อันดับองค์กรด้านโลจิสติกส์ประจำปี2563/2564”

ในการศึกษาในปีนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดโลจิสติกส์ของประเทศเยอรมันDACHSERยังคงอยู่ในลำดับที่สามสำหรับการจัดลำดับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดโดยเป็นรองจากDeutsche Post DHL GroupและDB Schenker

ในกลุ่มของ"การขนส่งเครือข่ายแบบกลุ่มทั่วไป(LTL)"DACHSERคงตำแหน่งลำดับที่หนึ่งไว้ได้ในตลาดกลุ่มประเทศเยอรมันโดยช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจากผลของการศึกษารายงานว่าในกลุ่ม“บริการขนส่งสินค้าทั่วไป(FTL)”ว่าDACHSERสามารถคงตำแหน่งลำดับที่สอง และสำหรับกลุ่ม“การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและโลจิสติกส์ที่มีสัญญา”DACHSERสามารถขยับตำแหน่งขึ้นไปได้จากลำดับที่สามเป็นลำดับที่สอง และในกลุ่มของบริษัทที่ดำเนินกิจการแบบครอบครัว สำหรับ"การขนส่งทางทะเล"ได้ขยับขึ้นจากลำดับที่สิบเป็นลำดับที่แปด และจากลำดับที่แปดไปเป็นลำดับที่เจ็ดสำหรับ "การขนส่งทางอากาศ"สำหรับในกรณีการเปรียบเทียบรายได้ของการขนส่งทางอากาศและทางทะเลโดยรวมของผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้น DACHSERอยู่ในลำดับที่แปด

ในปีนี้สถาบันFraunhoferได้จัดเตรียมรายงานเปรียบเทียบส่วนขยายของ“โลจิสติกส์ตามสัญญา”ซึ่งมีการพิจารณารวมถึงข้อมูลรายได้จากบริการโลจิสติกส์ตามสัญญาอุตสาหกรรมโดยDACHSERอยู่ในลำดับที่สามในการเปรียบเทียบข้อมูลโดยรวมนี้

ข้อมูลการศึกษาเชิงลึกมีรายละเอียดมากที่สุดและขายดีที่สุดของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศเยอรมันและในทวีปยุโรป

ผลการศึกษาองค์กร100อันดับแรกได้เผยแพร่ตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับปริมาณการใช้บริการของตลาด ข้อมูลภาคส่วนธุรกิจและการจัดอันดับสำหรับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีและทวีปยุโรปเป็นประจำโดยรายงานการศึกษานี้แสดงข้อมูลที่ละเอียดที่สุดและได้รับการตอบรับดีที่สุดของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศเยอรมันและยุโรป สำหรับฉบับนี้แสดงข้อมูลการตรวจสอบรายได้สุทธิประจำปี2562โดยเป็นข้อมูลของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมดในประเทศเยอรมนีและรวมถึงข้อมูลตัวเลขของDACHSERในการการเปรียบเทียบตามภาคส่วน

โดยผลการศึกษาองค์กร100อันดับแรกครั้งต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดโลจิสติกส์ของยุโรปซึ่งจะทำการตีพิมพ์ในฤดูใบไม้ร่วงปี2564นี้

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng