ข่าวประชาสัมพันธ์

DACHSER ได้รับรางวัล CSR 2018 ประเทศเยอรมัน

DACHSER ได้รับรางวัล CSR อันทรงเกียรติของประเทศเยอรมัน ในหมวดงาน “การมีส่วนร่วมของประชาสังคม” (“Engagement for the Civil Society”) จากการทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานกับ terre des hommes กรรมการชื่นชมความสำเร็จในงานคิดค้นของพนักงานหนุ่มสาวจากประเทศเยอรมันและอินเดีย ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน รวมถึงประชาชนในเมือง Kempten ที่มีส่วนร่วมของสังคมด้วย

จากการทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และการรณรงค์ทางนวัตกรรมร่วมกับ TERRE DES HOMMES ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “การมีส่วนร่วมของประชาสังคม” (“ENGAGEMENT FOR THE CIVIL SOCIETY”)
จากการทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และการรณรงค์ทางนวัตกรรมร่วมกับ TERRE DES HOMMES ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “การมีส่วนร่วมของประชาสังคม” (“ENGAGEMENT FOR THE CIVIL SOCIETY”)

“จากการศึกษาสู่ความยั่งยืน”: นี่เป็นคำขวัญของ DACHSER ในการร่วมงานกับ terre des hommes องค์กรช่วยเหลือเด็ก ๆ ในรัฐอุตตรประเทศ ของอินเดียทางตอนเหนือ ที่ได้เริ่มต้นไปแล้วในปี พ.ศ. 2548 โดยโครงการมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องสิทธิของเด็ก เพิ่มโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนและสถานฝึกอบรม และความมั่นใจในการรักษาธรรมชาติแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตของตนเอง ด้วยความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นประสบประการณ์ของพนักงานและสังคม DACHSER ได้ร่วมกับ terre des hommes ได้เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในปี พ.ศ. 2560 และส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยน DACHSER ได้ส่งผู้ฝึกห้าคนไปเข้าร่วมโครงการที่รัฐอุตตรประเทศ ในทางกลับกัน ทางอินเดียก็ได้ส่งผู้ฝึกห้าคนมาประเทศเยอรมัน และได้เข้าร่วมงาน “So geht Heimat” เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งจัดโดย DACHSER terre des hommes โรงภาพยนตร์ และเมือง Kempten ในงานตลอดสัปดาห์เต็มไปด้วยสีสันกิจกรรมวัฒนธรรมซึ่งรวมเอาแนวความคิด “บ้าน” โดยใช้ Allgäu และอินเดียเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่นั้นต่อมา DACHSER และ terre des hommes ได้ร่วมกันจัดงานครั้งที่สองที่รวมเอาพนักงานเยาวชน DACHSER นักเรียนจาก terre des hommes network และกลุ่มหนุ่มสาวจาก Livingstone ประเทศแซมเบีย

กิจกรรม CSR ของเราที่ประเทศอินเดีย รวมถึงเนปาล นามิเบีย และบราซิล เป็นการออกแบบมาทำงานในระยะยาว.

Bernhard Simon CEO of DACHSER SE

Bernhard Simon CEO of DACHSER SE และ Edgar Marsh ประธานของ Presidium of terre des hommes ประเทศเยอรมัน เป็นผู้รับรางวัลจาก Brigitta Wortmann กรรมการของหมวดหมู่นี้

การตัดสินใจ

กรรมการ Brigitta Wortmann หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการของ National Network for Civil Society ประเทศเยอรมัน กล่าวถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับสังคมในการทำงานหลาย ๆ ระดับ: “หมวดหมู่นี้ มุ่งเน้นในเรื่อง การมีส่วนร่วมกับสังคมและผลกระทบที่เกิด ในการกระทำดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงงานที่ทำกับยุทธศาสตร์ของบริษัท วิธีที่บริษัทจะมีส่วนร่วม และการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัท และสังคมพึงจะได้รับร่วมกัน

“กิจกรรม CSR ของเราที่ประเทศอินเดีย รวมถึงเนปาล นามิเบีย และบราซิล เป็นการออกแบบมาทำงานในระยะยาว” Bernhard Simon CEO of DACHSER SE. กล่าว ส่วนสัปดาห์ “โครงการและแลกเปลี่ยนเยาวชน และ ‘ที่นี่เป็นบ้าน’ ก็ได้ส่งเสริมพนักงานให้มาอยู่ร่วมกันและแบ่งปันแนวความคิดกัน ซึ่งก็ทำเหมือนกับผู้คนที่ Kempten อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของพวกเรา และทั้งหมดก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรื่องของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่เป็นเรื่องที่ร้อนระอุอยู่ในสังคม ผมเองจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากงาน CSR concept ในวันนี้

ติดต่อ Katrine Cheng