การร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง DACHSER และ terre des hommes ในโครงการเริ่มต้นของการร่วมมือของพวกเขาเต็มไปด้วยความอดทน ความมุ่งมั่น

และการสร้างรากฐานของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหลักการที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ

Albert Recknagel, Executive Spokensman ของ terre des hommes (ซ้าย) และ Bernhard Simon, CEO DACHSER (ขวา)
Albert Recknagel, Executive Spokensman ของ terre des hommes (ซ้าย) และ Bernhard Simon, CEO DACHSER (ขวา)

DACHSER และองค์กรช่วยเหลือเด็กนานาชาติ terre des hommes กำลังขยายความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานและมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคเอเชียใต้ แอฟริกาใต้ และละตินอเมริกา

ตามแนวคิดของ การช่วยเหลือผู้คนให้สามารถช่วยตัวเองได้ โครงการระดับเริ่มต้นที่มุ่งเน้นไปที่การต่อต้านกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน - โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กและสตรี รวมถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยและเน้นเรื่องการศึกษาของวัยรุ่นโดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงและผู้หญิง และสนับสนุนพวกเขาให้สามารถทำงานที่เป็นประโยชน์ได้

เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนา และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง คุณต้องมีพลังในการรักษามาตราฐานและเพื่อให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นหยั่งรากสู่ผู้คนอย่างมั่นคงในชุมชนท้องถิ่น

Bernhard Simon, CEO DACHSER

เนื่องจากประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่นั้น มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ กลุ่มหุ้นส่วนจึงให้การสนับสนุนโครงการ โดยมุ่งเน้นไปที่การปกป้องสภาพอากาศและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ สำหรับแต่ละโครงการในสามภูมิภาค อันได้แก่ เอเชียใต้ แอฟริกาใต้และละตินอเมริกา - บริษัท DACHSER กำลังระดมทุนเพื่อจัดหากองทุนประจำปี จำนวน 200,000 ยูโร สำหรับห้าปีข้างหน้า

เพื่อความร่วมมือในการพัฒนา เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีพลังในการรักษามาตราฐาน และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นั้นมีรากฐานที่มั่นคงในชุมชนท้องถิ่น  Bernhard Simon, CEOของ DACHSER กล่าวไว้  ด้วยวิธีนี้ ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญคือประเด็นที่ได้รับการระบุจากองค์กร terre des hommes และพันธมิตรในท้องถิ่น ทำให้มั่นใจได้ว่าเยาวชนและกลุ่มสตรีมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลต่อสังคม และด้วยการสนับสนุนของเราด้วยการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและระบบนิเวศของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

โครงการใหม่ในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล

DACHSER และ terre des hommes ทำงานร่วมกันในรัฐอุตตร ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงปัจจุบัน: เด็กเกือบ 32,000 คนได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิในการมีชีวิต ที่ปราศจากความรุนแรงและถูกละเมิดแรงงานเด็ก รวมถึงการแสวงประโยชน์ทางเพศ เด็กจำนวนกว่า 18,000 คนได้รับการสนับสนุนเพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียนอย่างปกติ และเยาวชน 5,400 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง มีโอกาศได้เรียนรู้ทักษะงานฝีมืออย่างง่าย เช่นการตัดเย็บ การเย็บ หรือการทอผ้า เพื่อหารายได้และเลี้ยงครอบครัวทางการเงิน คนหนุ่มสาวจำนวน 5,000 คน สามารถมีส่วนร่วมในโรงละครริมถนน หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านปัญหาสังคม เช่นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในชุมชนของพวกเขา และเยาวชนกว่า 4,000 คนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้กว่า 50,000 ต้นเพื่อรณรงค์สนับสนุนการปลูกป่า

DACHSER และ terre des hommes จะยังคงให้การสนับสนุน เขตทั้งสองเขตของอุตตรา ปราดิสและชุมชนแออัด จำนวนสองแห่งในกรุงนิวเดลี และจะขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่อไปนี้ ในช่วงปี 2563-2568:

  • ในรัฐพิหารทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ประชาชนหนึ่งในสาม มีชีวิตความเป็นอยู่แบบยากจน คือไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด สุขาภิบาล ที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือที่ทำงาน มีการละเมิดและใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกำลังแพร่หลาย:  การค้ามนุษย์และการลักพาตัวเด็ก หญิงสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงานนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันในเขตของ Katihar และ Munger ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงโดยเฉพาะ DACHSER จะให้การสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นสองแห่งในอีกห้าปีข้างหน้า เพื่อให้เด็กผู้หญิงที่นั่นได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ที่ขอบชายแดนตะวันตกของประเทศเนปาล เขตบาจูรา กำลังประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนอาหารมากขึ้น ผู้คนหาเลี้ยงชีพโดยการทำการเกษตรเพื่อยังชีพ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และอาชีพ แทบไม่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งคนหนุ่มสาวอพยพ มักจะถูกบังคับให้ไปหางานทำที่อินเดีย ในโครงการที่กำหนดให้ดำเนินการจนถึงปี 2568  DACHSER จะสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น ในการปรับปรุงสภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคจำนวน 600 ครัวเรือน

บริษัทจะดำเนินการต่อและขยายโครงการพร้อมกับ terre des hommes ในพื้นที่แอฟริกาใต้และละตินอเมริกา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของ DACHSER และ terre des hommes เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถค้นหาเพิ่มเติมในเว็บไซต์: https://www.dachser.com/campaigns/terredeshommes/en/index.html

 

ติดต่อ Katrine Cheng