การขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกในเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023

รัฐบาลกลางของเยอรมันมีแผนจะขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 โดยจะมีผลกับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมมากกว่า 7.5 ตัน จำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรถที่ถูกเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ค่าผ่านทางพิเศษเป็นภาษีรัฐในอัตราคงที่ ซึ่ง DACHSER ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไม่สามารถควบคุมได้ การเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับ CO2 มีแผนจะเริ่มใช้เป็นอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่สำหรับต้นทุนภายนอกของการปล่อย CO2 ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่นเดียวกับอัตราค่าผ่านทางพิเศษบางส่วนในปัจจุบัน การเรียกเก็บเพิ่มนี้จะเรียกเก็บเป็นจำนวนร้อยละ 1 ต่อกิโลเมตรที่ขับไป มากกว่าไปนั้น ประเภทการปล่อย CO2, น้ำหนัก, จำนวนเพลา และประเภทของมลพิษของรถยังมีผลต่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มอีกด้วย  

นอกจากนี้ รถบรรทุกที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนจะยังคงได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกจนถึงสิ้นปี 2025 เพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยนเครื่องยนต์สำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บเงิน 25% ของอัตราปกติเท่านั้น นอกจากนี้ ค่าผ่านทางพิเศษจะมีผลกับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมมากกว่า 3.5 ตันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้คุณทราบ

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ DACHSER จึงจำเป็นต้องปรับตารางค่าผ่านทางพิเศษสำหรับเยอรมนีให้สอดคล้องกัน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบบางประการ โปรดติดต่อผู้ติดต่อ DACHSER ของคุณ

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com