DACHSER Thailand เตรียมพร้อมดีเยี่ยม รับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุง

ด้วยโซลูชั่นแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  ตลอดจนเครือข่ายระดับโลก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำอย่าง DACHSER Thailand จึงสามารถเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าในการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเขตการค้าเสรี (FTA) ที่มีการปรับปรุงใหม่

นอกจากนี้ ที่งานสัมมนาด้านพิธีการศุลกากรซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย บริษัทยังได้จัดแสดงรถบรรทุกที่มีการติดชื่อแบรนด์ DACHSER เป็นของตัวเอง และเตรียมให้บริการวิ่งขนส่งสินค้าบนท้องถนนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

DACHSER Thailand จัดงานสัมมนาว่าด้วยพิธีการศุลกากร โดยมุ่งหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบพิธีการศุลกากร อันเป็นผลมาจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
DACHSER Thailand จัดงานสัมมนาว่าด้วยพิธีการศุลกากร โดยมุ่งหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบพิธีการศุลกากร อันเป็นผลมาจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ได้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมทีผ่านมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกี่ยวกับกฎระเบียบพิธีการศุลกากรในประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนกับจีน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงขั้นตอนที่ง่ายขึ้นและเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลดีต่อสินค้าขาเข้า นอกจากนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังหมายถึงการลดภาษีสำหรับสินค้าบางประเภทด้วย

ภายในงานซึ่งจัดขึ้นร่วมกับหอการค้าเยอรมัน DACHSER Thailand ได้เป็นเจ้าภาพการสัมมนาว่าด้วยพิธีการศุลกากร โดยมุ่งเน้นไปที่เขตการค้าเสรีปรับปรุงใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบที่ได้รับการยกระดับให้ทันสมัย ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน โรงแรม Mytt Beach Hotel ในพัทยา

นายวราสิทธิ์ เมืองคุ้ม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามความตกลง และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้

การปรับเปลี่ยนที่สำคัญบางประการ ได้แก่ ขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่า กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (pre-arrival) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความโปรงใส่มากขึ้น ตลอดจนการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งการปล่อยสินค้าออก

นายวราสิทธิ์ เมืองคุ้ม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

พันธมิตรโลจิสติกที่เชื่อถือได้

Jan-Michael Beyer ซึ่งดำรงตำแหน่ง Managing Director Air & Sea Logistics Thailand อธิบายว่า DACHSER มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจาก FTA ฉบับปรับปรุง ซึ่งความพร้อมดังกล่าวช่วยตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำตลาดของบริษัท

Jan-Michael Beyer, Managing Director Air & Sea Logistics Thailand ถ่ายภาพกับรถบรรทุก DACHSER ในโอกาสเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย
Jan-Michael Beyer, Managing Director Air & Sea Logistics Thailand ถ่ายภาพกับรถบรรทุก DACHSER ในโอกาสเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

Jan-Michael Beyer ซึ่งดำรงตำแหน่ง Managing Director Air & Sea Logistics Thailand อธิบายว่า DACHSER มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจาก FTA ฉบับปรับปรุง ซึ่งความพร้อมดังกล่าวช่วยตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำตลาดของบริษัท

"ผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากรที่ผ่านการรับรองทั้งสองคนจากทีมของเราได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความตกลง FTA ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" นาย Beyer กล่าว "นอกจากนี้ เรายังมีข้อได้เปรียบในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการศุลกากร มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของขั้นตอน และมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด DACHSER สามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าได้" นาย Beyer กล่าวต่อไป โดยอ้างอิงถึงคำแนะนำและการสนับสนุนจากคุณวราสิทธ์

ผู้เข้าร่วมงานพบว่ามีประโยชน์อย่างมาก เมื่อพวกเขาได้รับชมวิธีการใช้ระบบพิธีการศุลกากรที่เป็นดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-billing และ e-payment ตามสิทธิพิเศษของความตกลง FTA ฉบับปรับปรุง

กล่าวโดยสรุป นาย Bayer ย้ำว่า DACHSER มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ และอยู่ในจุดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทมีโซลูชั่นแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

DACHSER เป็นพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่ไว้วางใจได้และเชื่อถือได้ เพราะเรามีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลกในการให้บริการโลจิสติกส์ทางเรือและทางอากาศ อีกทั้งยังมีรถบรรทุกสำหรับการขนส่งสินค้าบนท้องถนนอีกด้วย

Jan-Michael Beyer, Managing Director of Air & Sea Logistics Thailand

รถบรรทุก DACHSER ขบวนแรกเตรียมวิ่งบนถนนในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมงานยังถือเป็นกลุ่มแรก ที่มีโอกาสได้เห็นรถบรรทุกติดชื่อแบรนด์ DACHSER ซึ่งจัดแสดงอยู่บริเวณทางเข้าของโรงแรม รถบรรทุกเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อตลาดประเทศไทย ขณะที่บริษัทเตรียมปล่อยขบวนรถบรรทุกวิ่งบนท้องถนนในประเทศไทยให้มากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะให้บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng