DACHSERเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์

ผู้ให้บริการด้านการปฎิบัติงานโลจิสติกส์แห่งนี้จะได้รับกระแสไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองโดยใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถึงสี่เท่า

DACHSERเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์
DACHSERเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติโดยสมบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2022  แดชเชอร์จะทำการจัดหาเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งดำเนินกิจการจำนวน 387 สาขาใน 42 ประเทศ กำลังเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานธรรมชาติจากประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานธรรมชาติมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้แดชเชอร์จะเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในบริษัทอย่างมาก และในระยะเริ่มแรกคือการติดตั้งและขยายระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์และอาคารสำนักงานต่าง ๆ ในยุโรป โดยภายในปี .ศ. 2025 กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าสี่เท่า โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 20,000 กิโลวัตต์ (kWp) ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง

เรากำลังดำเนินการสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐานสองส่วนโดยใช้กลยุทธ์การป้องกันสภาพอากาศของเราด้วยการเปลี่ยนไปซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำเพียงเท่านั้นจากทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ขยายศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติของเราเองด้วย

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) at DACHSER

“เรากำลังดำเนินการสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐานสองส่วนโดยใช้กลยุทธ์การป้องกันสภาพอากาศของเราด้วยการเปลี่ยนไปซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำเพียงเท่านั้นจากทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ขยายศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติของเราเองด้วย” สเตฟาน โฮห์ม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของแดชเชอร์กล่าว “การดำเนินการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (Carbon Footprint) ในขณะเดียวกัน ความต้องการของเราก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการผลิตพลังงานธรรมชาติและมีส่วนช่วยในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในยุโรป”

กลยุทธ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศในระยะยาว

ประสิทธิภาพ นวัตกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ: สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของกลยุทธ์การปกป้องสภาพอากาศในระยะยาวของแดชเชอร์ ความคิดริเริ่มของบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แดชเชอร์เชื่อว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 2 องศาที่กำหนดโดยความตกลงปารีส เช่นเดียวกับเป้าหมายการปกป้องสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความกระตือรือร้นที่จะกำหนดรูปแบบการเคลื่อนย้ายทางโลจิสติกส์เพื่อนำเทคโนโลยีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มาใช้ พนักงานมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมการปกป้องสภาพอากาศด้วยความมุ่งมั่นต่อสังคมและประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรงของแดชเชอร์

ติดต่อ Katrine Cheng