การขยายระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (EU) ได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญยิ่งไว้ ซึ่งก็คือการทำให้ยุโรปมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้สร้างแผนมาตรการที่มีครอบคลุมอย่างแผนการ “กรีนดีล” ขึ้นมาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งการขนส่งประเภทต่าง ๆ ในยุโรปตลอดจนการขนส่งทางเรือเองก็ครอบคลุมอยู่ในแผนนี้ ตามข้อมูลจากแผนการกรีนดีล ยุโรปจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2050 การขนส่งทางน้ำของยุโรปนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนทั้งหมดราว 13 เปอร์เซ็นต์ของภาคการขนส่ง

นอกจากนี้ ทางอุตสาหกรรมเองก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นผ่านการใช้มาตรการหลาย ๆ รูปแบบที่สหภาพยุโรปเป็นผู้ริเริ่ม และเพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้น้อยลงยิ่งกว่าเดิม ทางสหภาพยุโรปได้มีมติขยายระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งทางน้ำในปี 2024 จนถึงตอนนี้ ระบบนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวัดจราจรทางอากาศในยุโรป

ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ผู้ประกอบกิจการที่มีเรือขนาดใหญ่ที่เข้าเขตท่าเรือในสหภาพยุโรปจะต้องทยอยซื้อสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเช่นเดียวกันนี้ การเดินทางทั้งหมดระหว่างท่าเรือในสหภาพยุโรป รวมถึงการเดินระหว่างท่าเรือในสหภาพยุโรปกับท่าเรือของประเทศที่สามจำนวนครึ่งหนึ่งนั้นก็จะต้องเป็นไปตามระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ข้อผูกพันด้านการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะบังคับใช้แบบทีละขั้น ในปี 2024 ผู้ประกอบกิจการเรือขนส่งจะต้องซื้อสิทธิ์การปล่อยมลพิษเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน ในปี 2025 จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และตั้งแต่ 2026 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการจะต้องซื้อสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเต็มปริมาณ โดยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ แล้ว รายได้ส่วนใหญ่จากการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโซลูชันการขับเคลื่อนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ ซึ่งในปัจจุบันเองตัวแทนเรือเดินสมุทรเองก็ได้เตรียมพร้อมรับการบังคับใช้ รวมถึงในบางกรณีทางตัวแทนก็ได้ประกาศแล้วว่าผู้แบกรับค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นอุตสาหกรรมการขนส่ง

หากคุณสนใจเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนในการขนส่งทางเรืออย่างแท้จริง ทาง DACHSER เองก็มีเชื้อเพลิงทางทะเลแบบยั่งยืนให้ (SMF) บริการ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือเกี่ยวกับ EU ETS โปรดติดต่อหาผู้ติดต่อที่สาขาของ DACHSER ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com