DACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโตDACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโต

รายรับเพิ่มขึ้น 1.6% ในปีพ. ศ.2562  การขนส่งทางบกในยุโรปเพิ่มขึ้น 2.9%  เม็ดเงินลงทุน 151 ล้านยูโรซึ่งลงทุนในระบบขนส่งและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ องค์กรของ DACHSER ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี พ. ศ.2562 ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพิ่มรายได้สุทธิรวม 1.6% สู่ 5.66 พันล้านยูโร การขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เป็นอีกครั้งที่เส้นทางสารธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 4.60 พันล้านยูโร แต่ในทางตรงกันข้ามสายธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลปรับตัวลดลง 4.1% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศลูกค้ายานยนต์ที่ลดลง

DACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโต
DACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโต

ด้วยการเติบโตของรายได้ เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับจำนวนการขนส่งและน้ำหนักการขนส่งที่ลดลง แม้ว่าจำนวนการขนส่งจะลดลง3.7% จาก 83.7 ล้านตันเหลือเพียง 80.6 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลง 1.0% จาก 41.4 ล้านตันเป็น 41.0 ล้านเมตริกตัน เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปองค์กรมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม” Bernhard Simon, CEO of DACHSER กล่าว นั่นคือเหตุผลที่เราทุกคนมุ่งมั่นในการให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีคุณสมบัติและมีแรงจูงใจที่ดี รวมถึงเหตุผลที่องค์กรทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายกระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปองค์กรมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือเหตุผลที่เราทุกคนมุ่งมั่นในการให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีคุณสมบัติและมีแรงจูงใจที่ดี รวมถึงเหตุผลที่องค์กรทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายกระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

Bernhard Simon, CEO of DACHSER

สาขาธุรกิจโลจิสติกส์ทางบกของ DACHSER ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าอุตสาหกรรม (โลจิสติกส์ยุโรป) และกาขนส่งอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสถียรภาพ และผลักดันการเติบโตของบริษัทในปีพ. ศ. 2562 รายได้ของโลจิสติกส์ทางถนนเพิ่มรวม 2.9% จาก 4.47 พันล้านยูโรเป็น 4.60 พันล้านยูโร สายธุรกิจโลจิสติกส์ยุโรปมีส่วนแบ่งรายรับจากการขนส่งทางถนน 3.63 พันล้านยูโร (+2.4 เปอร์เซ็นต์)ในด้านของธุรกิจบริการขนส่งระหว่างพรมแดนยังคงมีความแข็งแกร่งและโลจิสติกส์ตามสัญญามีการพัฒนาที่สูงขึ้นไปทั่วทวีปยุโรป แม้ว่าสถานการณ์ในตลาดการขนส่งสินค้าจะดีขึ้นในช่วงปีพ. ศ. 2562 แต่การขาดแคลนผู้ขับขี่และการขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปยังคงเป็นปัญหาที่ความท้าทายของเรา " นาย Simon อธิบายเพิ่มเติม

สายธุรกิจด้านอาหารของบริษัท DACHSER มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในปีพ. ศ. 2562 โดยบันทึกการเติบโตของรายได้ 5.1% จาก 917ล้านยูโรเป็น 964 ล้านยูโร แต่มีจำนวนการขนส่งลดลง 1.7% และน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6%“ โลจิสติกส์ด้านอาหารถือว่าเป็นเสาหลักที่เชื่อถือได้ของรูปแบบธุรกิจของเรามานานหลายปีนาย Simon กล่าวความสัมพันธ์ในกลุ่มพันธมิตรขององค์กรในเครือข่ายอาหารของยุโรป มีความมั่นคงและมีประสิทธิผลมาก

ในธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศและทางทะเลขององค์กรรายได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 ในปีพ. ศ. 2562 จาก 1.19 พันล้าน ยูโรเป็น 1.14 พันล้านยูโร จำนวนการขนส่งลดลง 5.6 เปอร์เซ็นต์  ในการขนส่งทางอากาศและทางทะเลเรารับรู้ถึงผลกระทบของบรรยากาศทางธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหยุดชะงักของการค้าทั่วโลกนาย Simon กล่าว ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของเราได้รับผลกระทบของความต้องการที่ปรับตัวลดลง สำหรับบริการด้านการขนส่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมันนั้นได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนมากในปีพ. ศ. 2562 DACHSER ดำเนินการเพื่อพิสูจน์อนาคตของธุรกิจเหล่านี้ รวมถึงการเพิ่มส่วนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ / ยาและแฟชั่นและภาคกีฬา เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและขยายบริการรถไฟไปตามเส้นทางสายไหมเส้นใหม่ การขนส่งทางอากาศและทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ LCL นั้นมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับเครือข่ายการขนส่งทางบกของยุโรป นอกจากนี้การเปิดตัวของระบบการจัดการการขนส่ง Othello ของ DACHSER ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายในบริษัทนั้นแล้วเสร็จภายในกลางปีพ. ศ. 2563  เราจะใช้ระบบการจัดการการขนส่งของเราเองในการจัดการบริการด้านการขนส่งร้อยละ 99 ด้วยการปรับปรุงผลลัพธ์และประสิทธิภาพให้ดีขึ้นทำให้เราสามารถเพิ่มคุณค่าทางด้านการบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราได้นาย Simon กล่าว

ในวิกฤตการณ์ของโคโรนย่าไวรัส - ความมั่นคงในเวลาที่ยากลำบาก

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์กรสำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เงินลงทุนจำนวน 151 ล้านยูโร ในการก่อสร้างหรือขยายสถานีขนส่งและคลังสินค้าและในระบบไอทีและอุปกรณ์ทางเทคนิค รวมถึงการการลงทุนในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน และมีการวางแผนสำหรับปีปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส ทำให้ DACHSER และอีกหลายๆองค์กรต้องปรับแผนงานและเป้าหมายใหม่นาย Simon อธิบาย:ผลกระทบขั้นสุดท้ายที่มีต่อธุรกิจของเรานั้น สามารถคาดเดาได้ยาก สิ่งเดียวที่เราทำได้คือประเมินสถานการณ์ในแต่ละวันและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยแนวทางการจัดการที่คล่องตัวและยืดหยุ่น ในมุมมองของข้อจำกัด ในปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลดลงของปริมาณการขนส่งในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของประเทศสเปนและประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในแง่ของผลงานบริการและโครงสร้างของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ดี ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เราเป็นกุญแจสำคัญในห่วงโซ่อุปทานพื้นฐานสำหรับภาคอาหารและ เราคาดว่าธุรกิจนี้จะยังคงมีเสถียรภาพภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและโรคระบาดเช่นนี้ "

ในปีพ. ศ. 2562 DACHSER เพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 57 ด้วยพนักงานขององค์กรปัจจุบัน ที่มีประมาณ 31,000 คน DACHSER มีพนักงานมากกว่าที่อื่น เราภูมิใจในสิ่งนี้มากเพราะพนักงานของเราเป็นหัวใจและกระดูกสันหลังของบริการที่เรามอบให้แก่ลูกค้า การรักษาความปลอดภัย คืองานที่สำคัญที่สุดของเราในปีพ. ศ. 2563นาย Simon กล่าว เราต้องการที่จะยังคงเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและเชื่อถือได้ต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ เราจะฝ่าฟันเอาชนะวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสด้วยการบริการที่มีราคายุติธรรม  รวมถึงรับผิดชอบพนักงานด้วนค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อการเติบโตในอนาคต

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng