นิตยสาร DACHSER ฉบับใหม่อยู่ที่นี่แล้ว!

รักษากระบวนการรับส่งสินค้าของลูกค้าให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพในระดับสูง ตลอดจนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ในบางครั้งคราว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พนักงานกว่า 30,000 รายของ DACHSER มุ่งมั่นที่จะทำไม่เว้นแต่ละวัน และเราเองก็เห็นถึงคุณค่าของทุกสิ่งที่พวกเขาทำ

นิตยสาร DACHSER ฉบับ 04/23

ในฐานะบริษัทและผู้ว่าจ้างแล้ว การจะหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา รวมถึงช่วยให้พวกเขาได้บรรลุศักยภาพของตนนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรมเชิงกลยุทธ์ของ DACHSER อย่าง “โลจิสติกส์คือธุรกิจสำหรับผู้คน” เรื่องราวในหน้าปกนิตยสาร DACHSER ฉบับล่าสุดของเราจะประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการให้แนวทางของกลยุทธ์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนที่มีความมุ่งมั่นซึ่งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่ DACHSER คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่หน้า 6

บทความอื่น ๆ ในนิตยสารฉบับนี้เองก็จะเน้นย้ำถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ปูเส้นทางสู่อนาคตของเรา อ่านหน้า 16 เพื่อดูมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์การปกป้องสภาพภูมิอากาศของ DACHSER จาก Burkhard Eling ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ในทำนองเดียวกันนี้ เราได้รายงานเกี่ยวกับการที่เราให้การสนับสนุนเชิงรุกกับโครงการเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศของ Ricola ซึ่งเป็นลูกค้าในสวิตเซอร์แลนด์ของเรา โดยอ่านได้ที่หน้า 26 และท้ายที่สุด เรายังมีข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ Alexander Tonn ผู้ดำรงตำแหน่ง COO ฝ่ายโลจิสติกส์ทางบก ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในอนาคตของเครือข่ายการขนส่งทางบกของ DACHSER คุณสามารถดูว่าหลักการให้แนวทางของกลยุทธ์หลักการใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตได้ใน

รับเอกสารด้วยตัวเองและคลังเอกสารของเรา

แล้วคุณจะได้ทราบถึงเรื่องราวที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าและเรื่องอื่น ๆ ในฉบับนี้ รับเอกสารด้วยตัวเอง ที่สาขาใกล้คุณ หรือดาวน์โหลด PDF ที่นี่ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านนิตยสารของ DACHSER ฉบับใหม่นี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกดูได้จากเอกสารฉบับก่อนหน้าของเราได้ที่คลังเอกสาร

DACHSER magazine 04/23 PDF (5,29 MB)
DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com