DACHSER ประเทศไทยได้จัดบรรยายผ่านการสัมมนาออนไลน์ของ GTCC

ในระหว่างการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ตลาดโลจิสติกส์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19: การคาดการณ์สำหรับความท้าทายและการแก้ไขปัญหาตัวแทนจาก DACHSER ประเทศไทยได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลจิสติกส์ทั่วโลกที่เกิดจากผลกระทบของโรคระบาด พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีที่ผู้จัดส่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตลาดใหม่

DACHSER ประเทศไทยได้จัดบรรยายผ่านการสัมมนาออนไลน์ของ GTCC

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลก ซึ่งรวมถึงตลาดโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลด้วย โดยทั้งความไม่สมดุลของปริมาณอุปสงค์และอุปทาน การเปลี่ยนแปลงของตารางการขนส่ง และความน่าเชื่อถือที่ลดลงล้วนทำให้การวางแผนห่วงโซ่อุปทานยากยิ่งขึ้นและยังทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์นั้นไม่แน่นอน

ผู้จัดส่งที่ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานต่างกระตือรือร้นที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับสภาพตลาดที่ผันผวน

การเปลี่ยนจากตลาดของผู้ซื้อมาเป็นตลาดของผู้ขาย

Jan-Michael Beyer ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลของ DACHSER ประเทศไทย พร้อมกับ Timo Herbst ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ได้บรรยายให้ผู้ฟังในการสัมมนาให้ความรู้ทางออนไลน์ที่มีความยาวหนึ่งชั่วโมงได้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดในปีที่ผ่านมา โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือการที่พวกเขาตีความว่าการเปลี่ยนจากตลาดของผู้ซื้อมาเป็นตลาดของผู้ขายมีความหมายอย่างไรสำหรับตลาดโลจิสติกส์ในอนาคตอันใกล้

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทาน จากรายงานและการคาดการณ์ด้านอุตสาหกรรม ทำให้ผู้คนเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าสถานการณ์จะไม่กลับสู่ระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดได้ในเร็ว ๆ นี้

ดังนั้น ตัวแทนทั้งสองท่านจาก DACHSER ประเทศไทยจึงได้ประเมินวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในการเตรียมความพร้อมของบริษัทเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตลาดใหม่

เซสชันการถามตอบที่จัดขึ้นทันทีหลังจากการบรรยายนั้นเป็นไปอย่างมีสีสัน เนื่องจากผู้ชมที่ให้ความร่วมมือนั้นกระตือรือร้นที่จะถามคำถามและแสดงความเห็นของพวกเขา ความสำเร็จของการสัมมนาออนไลน์ได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างของอุตสาหกรรมสำหรับการสนทนาต่าง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เผชิญอยู่

อันที่จริง การสัมมนาออนไลน์นี้ควรจะเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นจริง แต่เนื่องด้วยการระบาดระลอกที่สามของโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้และข้อบังคับด้านการเว้นระยะห่างทางสังคมของประเทศไทย การสัมมนานี้จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการบรรยายผ่านเว็บแทน อย่างไรก็ตาม การจำกัดระยะห่างนี้ก็ได้ช่วยให้การสัมมนาออนไลน์สามารถดึงดูดผู้ฟังที่สนใจจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าร่วมฟังบรรยายได้

ติดต่อ Katrine Cheng