ด้วยความเชื่อมั่นจากของลูกค้าที่สูงขึ้น: DACHSER พึงพอใจกับผลประกอบการในปีนี้

ถึงแม้ว่าตลอดปี2563 บริษัทจะเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 แต่นั่นไม่ได้กระทบต่อรายได้ของบริษัทเลย

DACHSER ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้พิจารณาถึงความสำเร็จในปี 2563 ที่สามารถเอาชนะข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆ มาได้ด้วยความภักดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลูกค้าและพันธมิตรด้านการขนส่ง โดย DACHSER มีรายได้สุทธิรวม 5.61 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สาขาธุรกิจ DACHSER Air & Sea Logistics มีการเติบโตถึงร้อยละ 5.2 ในปี 2563
สาขาธุรกิจ DACHSER Air & Sea Logistics มีการเติบโตถึงร้อยละ 5.2 ในปี 2563

ในช่วงวิกฤต Covid19 เราสัญญากับลูกค้าว่าเราจะมอบความมั่นคงให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้มากที่สุดนาย Burkhard Eling ผู้ซึ่งดำรงค์ตำแหน่ง CEO ของ DACHSER  ได้กล่าวไว้ บริษัทได้รับกำลังใจอย่างมากจากลูกค้าและคู่ค้าของเรา นี่เป็นที่มาของแรงจูงใจที่ดี ขอขอบคุณสำหรับพนักงานของเราทุกคนที่ขับเคลื่อนองค์กรในนามของ DACHSER ทำให้ปีที่แล้วประสบความสำเร็จเช่นนี้ แม้จะเผชิญกับข้อจำกัดที่มากมาย มีภารกิจพิเศษใน Covid-19 แต่ผลการดำเนินงานของพวกเขาก็น่าประทับใจ ทั้งนี้พวกเขาได้แบกรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับข้อกำหนดต่างๆตลอดเวลา

DACHSERเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบงานห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของลูกค้าสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักพร้อมกับนำเสนอทางแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับปัญหาคอขวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการขนส่งสินค้าระหว่างทวีป ในขณะเดียวกันบริษัทได้เสนอความคุ้มครองสุขภาพแก่พนักงานในรูปแบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลานั้นๆรวมถึงสนับสนุนพันธมิตรด้านบริการที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานในทวีปยุโรป

ในทางกลับกันสาขาธุรกิจ Road Logistics การการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 2.2 แต่ในสาขาธุรกิจ Air & Sea Logistics มีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5.2 โดยสาขาธุรกิจได้รับประโยชน์จากการมีความสามารถในการเช่าเหมาลำการขนส่งทางอากาศเป็นของตัวเองและจากอัตราค่าระวางที่สูงสำหรับการขนส่งระหว่างทวีป สำหรับในระดับกลุ่ม จำนวนการขนส่งได้ลดลงมาร้อยละ 2.5 คิดเป็นมูลค่า 78.6 ล้าน ในขณะที่น้ำหนักในการบรรทุกลดลงร้อยละ 2.9 คิดเป็นมูลค่า 39.8 ล้านเมตริกตัน

ในช่วงวิกฤต Covid19 เราสัญญากับลูกค้าว่าเราจะมอบความมั่นคงให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้มากที่สุด

DACHSER CEO Burkhard Eling

หลังจากไตรมาสแรก เกิดการหยุดชะงักด้านธุรกิจหลายประเทศในทวีปยุโรป ทำให้การขนส่งทางบกลดลงอย่างมาก” นาย Eling CEOของ DACHSER กล่าว อย่างไรก็ตามมีความพยายามที่จะแก้ไขปรังปรังการทำงานภายในเดือนมิถุนายน โดยปริมาณที่เหลืออยู่ยังคงสูงกว่าในระดับปี2562 รูปแบบธุรกิจของเราได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการข้ามผ่านวิกฤตการณ์ได้ และสามารรถรักษาระดับการเติบโตและปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่งนาย Eling  กล่าวด้วยความรู้สึกยินดี

รายละเอียดด้านการพัฒนาธุรกิจ

รายได้จากธุรกิจ the Air & Sea Logistics ได้รับประโยชน์จากการขาดแคลนความสามารถในการขนส่งทางอากาศและทางทะเล และด้วยอัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกันตลอดปี2563 กิจกรรมในทวีปเอเชียสามารถทำให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากทั้งหมด 1.2 พันล้านยูโร เราสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อขยายขีดความสามารถของเราเองในขั้นต้นในการนำส่งเวชภัณฑ์และสินค้าอื่น ๆ ให้กับลูกค้าของเราในภายหลัง โดยรวมแล้วเราให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาจำนวน 150 เที่ยว ในเส้นทางระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียและสหรัฐอเมริกา ตลอดปี 2563” นาย Eling กล่าว

สำหรับสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเลไม่ดีขึ้น ด้วยกำลังการขาดแคลนการผลิตและปัญหาจำนวนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไม่เพียงพอต่อความต้องการเฉียบพลัน ส่งผลให้ตลาดผันผวนและอัตราค่าระวางเรือสูงขึ้น โดยเส้นทาง LCL หรือที่เรียกว่า "กลุ่มมหาสมุทร" นั้นได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากสถานการณ์นี้ ด้วยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริการระดับพิเศษนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความถี่ในการขนส่ง ความจุ และคุณภาพของเส้นทาง LCL ของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายกลุ่มทวีปยุโรปของเราอย่างราบรื่นนาย Eling กล่าว

สาขาธุรกิจ Road Logistics ของ DACHSER ซึ่งประกอบไปด้วยการขนส่งและคลังสินค้าของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค (European Logistics) และอาหาร (Food Logistics) นั้นไม่ได้รับความเสียหายในปี 2563 อย่างไรก็ตามผลประกอบการณ์ช่วงปลายปีนั้นก็ไม่สามารถชดเชยการปริมาณความต้องการของลูกค้าในทวีปยุโรปที่ลดลงในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้รายได้สุทธิรวมของสาขาธุรกิจ Road Logistics จึงลดลงร้อยละ 2.2 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านยูโร

ในขณะที่สายธุรกิจ European Logistics ลดลงร้อยละ 3.2 คิดเป็นมูลค่า 3.52 พันล้านยูโร DACHSER Food Logistics มีรายได้เพิ่มขึ้น 982 ล้านยูโร คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 สายธุรกิจนี้เผชิญกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงตลอดปี 2563 เนื่องจากมีการกักตุนสินค้าเพราะความตระหนกในซูเปอร์มาร์เก็ตและในอีกด้านหนึ่งจากการล็อคดาวน์ซ้ำ ๆ ในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงการต้อนรับและการจัดงานในประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เข้ามาทดแทนการลดลงของการจัดส่งในภาคส่วนเหล่านี้ คือโดยการซื้อบัญชีใหม่และบริษัทได้รับรายได้จากธุรกิจผู้ค้าปลีกอาหารจำนวนมากจาก ตลอดทั้งปี DACHSER Food Logistics มีจำนวนนน.ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.6

นาย Eling เน้นย้ำว่า DACHSER ไม่ยอมให้วิกฤตไวรัสโคโรนาเป็นปัจจัยกำหนดควบคุมทิศทางของธุรกิจ ปีที่แล้วเราลงทุน 142.6 ล้านยูโรในเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลก ในปีนี้เรากำลังจัดสรรเงินทุนจำนวน 190 ล้านยูโรเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติม องค์กรพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกระบวนการดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่สามารถรองรับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยบริหารไอทีและการพัฒนานั้นมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานาย  Stefan Hohm จะเข้ามารับผิดชอบส่วนสำคัญในเรื่องนี้

จากข้อมูลของนาย Eling อัตราส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงถึงร้อยละ 61.6 และภักดีต่อองค์กรของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัท ทำให้ DACHSER ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น ในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อแผนการการเติบโตที่เป็นจริงได้โดยใช้ทรัพยากรของตนเอง

เป้าหมายของเราคือการรักษาจุดแข็งของบริษัทและ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความคล่องตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเรากำลังเร่งดำเนินการ รวมเครือข่ายของเราและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านต่าง ๆ เช่นการเรียนรู้ของเครื่องมืออุปกรณ์ หรือการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเครื่องจักร นอกจากนี้เราจะยกระดับขีดความสามารถและความพยายามด้านความยั่งยืน รวมถึงการปกป้องทางด้านสภาพภูมิอากาศด้วยนาย Eling กล่าว ภายในสองปีข้างหน้า เราจะเริ่มต้นด้วยการขยายพื้นที่การขนส่งในยุโรปอย่างน้อย 11 เมืองใหญ่ด้วยรูปแบบการขนส่งที่ปราศจากปล่อยมลพิษของ DACHSER และเพิ่มการติดตั้งรถบรรทุกไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่มากขึ้นและจักรยานบรรทุกสินค้าระบบไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะสมาชิกของ German Hydrogen and Fuel Cell Association เราสนับสนุนการวิจัยและทดสอบการขับเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถบรรทุกอย่างจริงจัง

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng