Edoardo Podestá ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้นำของ DACHSER Air & Sea Logistics

กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนาน ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าธุรกิจการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกของ DACHSER

Edoardo Podestá, Chief Operations Officer (COO) ของสายงานธุรกิจของ DACHSER Air & Sea Logistics
Edoardo Podestá, Chief Operations Officer (COO) ของสายงานธุรกิจของ DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER ได้แต่งตั้ง Edoardo Podestá ขึ้นเป็น, Chief Operations Officer (COO) ของสายงานธุรกิจของ DACHSER Air & Sea Logistics โดย Podestá ได้เข้ามาแทน Jochen Müller ในตำแหน่งนี้

DACHSER และ COO Air & Sea Logistics ท่านปัจจุบัน Jochen Müllerได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่ต่อสัญญาเมื่อหมดอายุในปี พ.ศ. 2563 Jochen Müller จะหยุดทำงานให้กับ DACHSER โดยมีผลทันที

Edoardo Podestá ประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการและทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งพร้อมความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดการขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลก ในฐานะ COO Air & Sea Logistics เขาจะยังคงขยายเครือข่ายข้ามทวีปธุรกิจการขนส่งทางอากาศและทางทะเลของเรา และจะเชื่อมโยงใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับเครือข่ายการขนส่งทางบกของยุโรป

Bernhard Simon, DACHSER CEO

ในหลายปีที่ผ่านมา Jochen Müller ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางอากาศและทางทะเล ให้เป็นบริษัทเครือข่ายที่มีการดำเนินงานทั่วโลก ได้วางรากฐานโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการทั่วโลกให้ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งมั่นของเขา โครงสร้างรองรับการขยายตัวธุรกิจการขนส่งทางอากาศและทางทะเลในอนาคตจะมั่นคงยิ่งขึ้น DACHSER ขอขอบคุณ Jochen Müller ในการทำงานหนักของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและอาชีพในอนาคตของเขา

ความสำเร็จของการสร้างธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลในเอเชีย

หน้าที่การดูแลธุรกิจขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกจะตกเป็นของ Edoardo Podestá ผู้จัดการของ DACHSER ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชาวอิตาลีด้วยวัย 57 ปี ที่เข้าร่วมงานกับ DACHSER ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารของบริษัทร่วมทุน Züst Ambrosetti Far East Ltd. หลังจากที่ DACHSER ได้เข้าควบคุมกิจการเต็มรูปแบบ ความสำเร็จในการขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลในเอเชีย ทำให้เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Managing Director of the Asia Pacific ในปี พ.ศ. 2557

ติดต่อ Katrine Cheng