ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน: ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขนส่งทางอากาศและทางทะเลทั่วโลกของ DACHSER

เราอยากจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติขนส่งทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางรถไฟในระดับสากล ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอยากแบ่งปันให้คุณทราบถึงมาตรการที่เรานำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราต้องระงับการจองการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นยูเครนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อีกทั้ง เรายังไม่สามารถรับจองบริการขนส่งทางรถไฟระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปได้อีกต่อไป การหยุดรับการจองแบบเดียวกันนี้รวมไปถึงการขนส่งทางรถบรรทุกระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปด้วย หากการขนส่งดังกล่าวเป็นการขนส่งที่ผ่านรัสเซีย เบลารุส หรือยูเครน เหตุผลที่เราใช้มาตรการเหล่านี้มาจากการที่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของลูกค้าเราได้เมื่อต้องผ่านประเทศดังที่กล่าวมา

ทั้งนี้ เรายังรับจองการขนส่งที่มีต้นทางหรือปลายทางเป็นรัสเซียและเบลารุสตามเดิม หากสายการบินและสายการเดินเรือยังคงสามารถใช้เส้นทางเหล่านี้ได้อยู่ ขณะนี้ เรากำลังเฝ้าจับตาดูผู้ให้บริการขนส่งและสายการบินกลุ่มแรกๆ ที่ระงับกิจกรรมของตนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมที่มีต้นทาง/ปลายทางเป็นประเทศเหล่านี้ คงไม่ต้องบอกว่า การจองที่มีต้นทาง/ปลายทางเป็นรัสเซียและเบลารุสนั้นต้องเป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลที่บังคับใช้กับประเทศเหล่านี้

นอกเหนือจากมาตรการเฉพาะเหล่านี้แล้ว เรายังคาดการณ์ถึงความเกี่ยวพันเพิ่มเติมที่มีต่อการปฏิบัติงานของเราด้วย ภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวมีความสำคัญมากต่อตลาดน้ำมันและพลังงานในระดับสากล เหตุนี้เองจึงทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่น BAF และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงก็ด้วยเช่นกัน เราจะคอยติดตามความคืบหน้าในอนาคตอย่างใกล้ชิดและแจ้งให้คุณทราบเรื่อย นอกจากนี้ เรายังได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความขาดแคลนในตลาดการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากรัสเซียได้แบนไม่ให้สายการบินยุโรปผ่านน่านฟ้าของรัสเซียและยุโรปก็ได้แบนไม่ให้สายการบินรัสเซียผ่านน่านฟ้าของยุโรปเช่นกัน

ขณะนี้ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปนานเท่าไร หรือสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหน เราจะยังคงทำทุกทางต่อไปเพื่อจัดเตรียมโซลูชันให้แก่ลูกค้าของเราและช่วยให้คุณก้าวทันตามการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานในระดับสากลของคุณจะไม่หยุดชะงัก

ทีมงานของเราทั่วโลกจะยังคงติดต่อกับคุณ และคุณสามารถติดต่อหาผู้ติดต่อ DACHSER ของคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการประเมินสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะและหากต้องการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการขนส่งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล หรือทางรรถไฟก็ตาม

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Katrine Cheng