หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ DACHSER จะกำหนดทิศทางผู้นำด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต 

การเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในแวดวงธุรกิจระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา DACHSER Air & Sea Logistics Asia Pacific (ASL APAC) เข้าใจถึงความสำคัญของผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญและได้เปิดตัวหลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Management Trainee program) ในปี 2017 หลักสูตรริเริ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้มีความสามารถรุ่นเยาว์ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมขับเคลื่อน DACHSER สู่อนาคตที่สวยงามและการเติบโตที่ยั่งยืน

DACHSER Air & Sea Logistics Asia Pacific เปิดตัวโครงการฝึกงานด้านการจัดการในเอเชียแปซิฟิกในปี 2017
DACHSER Air & Sea Logistics Asia Pacific เปิดตัวโครงการฝึกงานด้านการจัดการในเอเชียแปซิฟิกในปี 2017

ในปีที่หก หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ DACHSER ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นช่องทางอันทรงคุณค่าในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำในอนาคต ด้วยรากฐานค่านิยมหกประการของการเป็นผู้ประกอบการของ DACHSER และความกล้าหาญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความรับผิดชอบที่ครอบคลุม ความยั่งยืน ความภักดีและความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนความเปิดกว้างและความเคารพ ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้มีความสามารถรุ่นเยาว์ด้วยทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

หลักสูตรที่มีแบบแผนในการสร้างความเป็นเลิศ

หลักสูตรริเริ่มนี้นำเสนอหลักสูตรที่มีแบบแผน ซึ่งผสมผสานการฝึกอบรม ประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริง และการสัมผัสประสบการณ์ทำงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งช่วยรับประกันว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจรอบด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเล การพัฒนาธุรกิจ การจัดการซัพพลายเชน การจัดการเสนอราคา และอีกมากมาย

“การสร้างความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนเส้นทางการเติบโตของเราที่ DACHSER ASL APAC หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดนี้ให้ความสำคัญกับทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” Roman Mueller กรรมการผู้จัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “ผ่านความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างมั่นใจและคล่องตัว ขณะที่เรารักษาการอุทิศตนอันแน่วแน่เพื่อมอบโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด”

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะมีผู้ให้คำปรึกษามากประสบการณ์จากทีมผู้นำของ DACHSER ASL APAC คอยให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษานี้จะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รับคำแนะนำ ตลอดจนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของวงการ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหมายที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากทีมผู้นำ DACHSER ASL APAC
ผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหมายที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากทีมผู้นำ DACHSER ASL APAC

การเสริมสร้างผู้นำด้านโลจิสติกส์ในอนาคต

คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรนี้คือการหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจโลจิสติกส์ในตลาดท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับโอกาสในการทำงานที่สำนักงานใหญ่ของ DACHSER ในเมืองเค็มพ์เทิน ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์กรและการดำเนินงานขององค์กรอย่างครอบคลุม

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานจากภูมิหลังที่หลากหลายจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายมืออาชีพจากมุมมองที่เป็นสากล

หลักสูตรนี้ช่วยเร่งความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยการเพิ่มพูนทักษะของผู้เข้าร่วมให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำภายใน DACHSER ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรแต่ละคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้การสนับสนุน

บทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคตแห่งการเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์

หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ DACHSER ถือเป็นปณิธานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาผู้นำด้านโลจิสติกส์ในอนาคต หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทักษะและแนวคิดที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในภาคโลจิสติกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการผสมผสานการฝึกอบรมอย่างละเอียด การเรียนรู้ข้ามสายงาน และการให้คำปรึกษา ในฐานะที่ DACHSER ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตด้านโลจิสติกส์ หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดจึงทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รุ่นต่อไปที่จะขับเคลื่อนบริษัทและอุตสาหกรรมไปข้างหน้า

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการในช่วงแรกๆ บางคนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วหลังจากการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเป็นเวลาสองปีซึ่งมาพร้อมกับความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้ง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการในช่วงแรกๆ บางคนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วหลังจากการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเป็นเวลาสองปีซึ่งมาพร้อมกับความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้ง

การยกระดับอาชีพด้านโลจิสติกส์

ผู้จัดการฝึกหัดในช่วงแรกๆ บางคนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญหลังจากการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเป็นเวลาสองปีที่มาพร้อมกับความรู้เชิงลึกในวงการ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทเพิ่งต้อนรับนักศึกษาจบใหม่และผู้จัดการฝึกหัดรุ่นใหม่เข้าสู่สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฮ่องกง

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร:  https://apac.dachser-career.com/221080054-management-trainee-asia-pacific

DACHSER ทั่วโลก
ติดต่อเรา
ติดต่อ Ali Mahboob Digital Communications Manager Asia Pacific
+91 022 42328-247 mahboob.ali@dachser.com