Mediaroom

DACHSER ประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์สำหรับ DACHSER ประเทศไทย

Track & Trace
eLogistics

DACHSER News

ข่าวประชาสัมพันธ์ 07.04.2020
DACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโตDACHSER วางแผนงานเพื่อควบคุมการเติบโต

ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ องค์กรของ DACHSER ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี พ. ศ.2562 ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพิ่มรายได้สุทธิรวม 1.6% สู่ 5.66 พันล้านยูโร การขับเคลื่อนการเติบโตนี้ เป็นอีกครั้งที่เส้นทางสารธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 4.60 พันล้านยูโร แต่ในทางตรงกันข้ามสายธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศและทางทะเลปรับตัวลดลง 4.1% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศลูกค้ายานยนต์ที่ลดลง

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ coronavirus

ข่าวสารและข้อมูลล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ coronavirus

 ใช้ลิงค์ของเราเพื่อค้นหาทุกอย่างเกี่ยวกับมาตรการภายใน DACHSER เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

DACHSER ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลปี 2019)

392974000
ยอดขายประจำปี
48
สถานที่ตั้ง
360900
จำนวนสินค้าที่ขนส่ง
ขึ้น